AP02. Open voor innovatie en verbetering

ArchiMate-modellen > WILMA > Principles > AP02. Open voor innovatie en verbetering
ArchiMate-element AP02. Open voor innovatie en verbetering
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-cbc12b20-16a9-4f24-a15b-6498ce893f30
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : AP02. Open voor innovatie en verbetering
Documentatie  : Stelling:

We initiëren en dragen in samenwerking actief bij aan innovaties. We passen kansrijke innovaties vervolgens toe met als doel om ook in de toekomst onze taken optimaal te kunnen vervullen in een omgeving die sterk in ontwikkeling is.


Rationale: We erkennen dat we lerende zijn en continu moeten werken aan verbetering. Leren is een continu proces, ook voor het informatiestelsel. Leren van fouten, maar ook leren door nieuwe innovaties, nieuwe informatietechnologie en door nieuwe of voortschrijdende inzichten. Om voor het domein water, maar vooral voor burger en bedrijf relevant en betrouwbaar te blijven, moet het informatiestelsel zich blijven ontwikkelen.


Implicaties:

  • We dragen actief bij aan innovatie.
  • We doen dit bij voorkeur in samenwerking (met andere waterschappen, met andere overheden, kennisinstituten en ketenpartners, met de markt).
  • We maken daarbij een afweging tussen het maatschappelijk belang van de innovatie en de maatschappelijke kosten die daaruit voortvloeien.


Voorbeelden:

  • Data science
  • Toepassing van sensoren (IoT)
  • Beslissingsondersteunende systemen voor procesoptimalisatie en in crisis-situaties
Bron  : https://www.noraonline.nl/wiki/Beschikbaarheid
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Principe
Object ID  : cbc12b20-16a9-4f24-a15b-6498ce893f30
Object ID_nl  : cbc12b20-16a9-4f24-a15b-6498ce893f30
Original ID  : cbc12b20-16a9-4f24-a15b-6498ce893f30
Semanticsearch  : ap02. open voor innovatie en verbetering
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Stelling: We initiëren en dragen in samenwerking actief bij aan innovaties. We passen kansrijke innovaties vervolgens toe met als doel om ook in de toekomst onze taken optimaal te kunnen vervullen in een omgeving die sterk in ontwikkeling is. Rationale: We erkennen dat we lerende zijn en continu moeten werken aan verbetering. Leren is een continu proces, ook voor het informatiestelsel. Leren van fouten, maar ook leren door nieuwe innovaties, nieuwe informatietechnologie en door nieuwe of voortschrijdende inzichten. Om voor het domein water, maar vooral voor burger en bedrijf relevant en betrouwbaar te blijven, moet het informatiestelsel zich blijven ontwikkelen. Implicaties: *We dragen actief bij aan innovatie. *We doen dit bij voorkeur in samenwerking (met andere waterschappen, met andere overheden, kennisinstituten en ketenpartners, met de markt). *We maken daarbij een afweging tussen het maatschappelijk belang van de innovatie en de maatschappelijke kosten die daaruit voortvloeien. Voorbeelden: *Data science *Toepassing van sensoren (IoT) *Beslissingsondersteunende systemen voor procesoptimalisatie en in crisis-situaties (Principle) AP02. Open voor innovatie en verbetering Grouping Afgeleide principes Stelling: Ons waterschap is toekomstgericht Rationale: De omgeving waarin waterschappen opereren verandert continu. Hierbij kun je denken aan zaken als klimaatverandering en circulariteit, veranderende wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen, maar ook veranderingen in de samenwerking met ketenpartners (bijvoorbeeld minder zelf uitvoeren, meer regie voeren, functioneel aanbesteden, BIM), en veranderingen in werkvormen en processen. Implicaties: Enkele van de mogelijke implicaties: *Andere kennis vereist bij medewerkers (meer gericht op regie), dus een daarop toegesneden strategische personeelsplanning en continue training en opleiding; *Ruimte voor innovatie (bij voorkeur in samenwerking) zoals internet of things (sensoren), artificiële intelligentie, robotisering en data science; *Nieuwe werkvormen, zoals Netcentrisch werken, Agile/scrum en Zaakgericht werken. (Principle) BP08: Ons waterschap is toekomstgericht CompositionRelationship SpecializationRelationship geeft concrete invulling aan Deze svg is op 14-06-2021 16:04:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 16:04:44 CEST