selectielijst

ArchiMate-element selectielijst
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-d980d975-8bf2-43808-38db-e3b85bc5c05
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : selectielijst
Documentatie  : Beschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden.
Bron  : www.nationaalarchief.nl
Object ID  : d980d975-8bf2-43808-38db-e3b85bc5c05
Object ID_nl  : d980d975-8bf2-43808-38db-e3b85bc5c05
Original ID  : id-d980d9758bf24380838dbe3b85bc5c05
Semanticsearch  : selectielijst
ArchiMate-views  : 
Relaties  :