AP10. Alle informatie is openbaar tenzij anders is bepaald

ArchiMate-modellen > WILMA > Principles > AP10. Alle informatie is openbaar tenzij anders is bepaald
ArchiMate-element AP10. Alle informatie is openbaar tenzij anders is bepaald
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-789b004b-c6cb-478d-91ec-61e67db8da24
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : AP10. Alle informatie is openbaar tenzij anders is bepaald
Documentatie  : Stelling:

Open data is vrij beschikbare informatie. Open data is erop gericht om hergebruik maximaal te faciliteren. De Open overheid staat voor het actief ontsluiten van overheidsinformatie voor inzage, hergebruik en correctie door de burger, voor het geven van inzicht in hoe de overheid werkt en voor participatie van de burger in overheidsprocessen. Belangrijke onderdelen zijn:

  • Burgers en bedrijven inzage geven in de eigen persoons- en bedrijfsgebonden informatie.
  • Participatie van burgers in de uitvoerende processen en de beleid formulerende processen van de overheid.


Rationale: Openbaarheid van bestuur, samenwerking, klantgerichtheid, van buiten naar binnen denken.


Implicaties: 1. Alle informatie is openbaar tenzij wettelijk anders is bepaald. Hierbij gelden onder andere de Wet openbaarheid bestuur (WOB) en de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVGDe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.) als kader. 2. Alle relevante wet en regelgeving moet in kaart worden gebracht. 3. Er zijn richtlijnen nodig omtrent vertrouwelijkheid. 4. Er moet inspanning verricht worden om te voorkomen dat gegevens en informatie verkeerd geïnterpreteerd en gebruikt worden. Publiceren van gemeten waterpeilen op de website.


Voorbeelden:

Statusinformatie over een vergunningaanvraag beschikbaar stellen op een persoonlijke internetpagina.
Bron  : https://www.noraonline.nl/wiki/Beschikbaarheid
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Principe
Object ID  : 789b004b-c6cb-478d-91ec-61e67db8da24
Object ID_nl  : 789b004b-c6cb-478d-91ec-61e67db8da24
Original ID  : id-789b004b-c6cb-478d-91ec-61e67db8da24
Semanticsearch  : ap10. alle informatie is openbaar tenzij anders is bepaald
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Stelling: Open data is vrij beschikbare informatie. Open data is erop gericht om hergebruik maximaal te faciliteren. De Open overheid staat voor het actief ontsluiten van overheidsinformatie voor inzage, hergebruik en correctie door de burger, voor het geven van inzicht in hoe de overheid werkt en voor participatie van de burger in overheidsprocessen. Belangrijke onderdelen zijn: *Burgers en bedrijven inzage geven in de eigen persoons- en bedrijfsgebonden informatie. *Participatie van burgers in de uitvoerende processen en de beleid formulerende processen van de overheid. Rationale: Openbaarheid van bestuur, samenwerking, klantgerichtheid, van buiten naar binnen denken. Implicaties: 1. Alle informatie is openbaar tenzij wettelijk anders is bepaald. Hierbij gelden onder andere de Wet openbaarheid bestuur (WOB) en de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) als kader. 2. Alle relevante wet en regelgeving moet in kaart worden gebracht. 3. Er zijn richtlijnen nodig omtrent vertrouwelijkheid. 4. Er moet inspanning verricht worden om te voorkomen dat gegevens en informatie verkeerd geïnterpreteerd en gebruikt worden. Publiceren van gemeten waterpeilen op de website. Voorbeelden: Statusinformatie over een vergunningaanvraag beschikbaar stellen op een persoonlijke internetpagina. (Principle) AP10. Alle informatie is openbaar tenzij anders is bepaald Grouping Afgeleide principes Stelling: Ons waterschap biedt de klant een goede informatiepositie Rationale: Een goede informatiepositie is voor klanten cruciaal om snel en gemakkelijk hun weg te vinden binnen de overheid. Het zorgt er ook voor dat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen die in toenemende mate van hen wordt verwacht vanuit een nieuw evenwicht tussen samenleving en overheid. Dat gaat niet alleen over het ontvangen van informatie; het gaat ook over het aan het stuur zetten van de klant omtrent het gebruik van zijn gegevens. Klanten moeten in staat zijn incorrecte registratie van hun gegevens te signaleren zodat ze voor zichzelf op kunnen komen. Implicaties: *Klanten hebben laagdrempelig toegang tot een actueel en correct beeld van alle voor hen relevante gegevens waarover onze gemeente beschikt, zoals: ** algemene informatie over producten en diensten; ** de wet- en regelgeving waaraan zij moeten voldoen; ** hun eigen gegevens (incl. hun inhoudelijke dossiers en gegevens in sectorale registraties); ** de status van hun lopende zaken; ** de gegevens die zijn gebruikt om tot een besluit te komen en de regels die daarbij zijn gehanteerd (traceerbaarheid); ** wie hun gegevens heeft ingezien en wat de gemeente met gegevens heeft gedaan (transparantiebeginsel). * Medewerkers hebben minimaal toegang tot dezelfde informatie als klanten (voor zover dat relevant is voor de uitoefening van hun taak). * Informatie is niet versnipperd over allerlei loketten en applicaties, maar geïntegreerd en zo nodig geaggregeerd beschikbaar. * Alle verzoeken van klanten die gevolgd moeten worden, worden geregistreerd als zaak en wijzigingen in de status worden op een centrale plaats geregistreerd. * Klanten geven expliciete toestemming voor het gebruik van hun eigen gegevens door de gemeente of samenwerkingspartners voor taken waarvoor geen expliciete wettelijke grondslag bestaat. * Klanten hebben de mogelijkheid om onjuistheden in hun gegevens te corrigeren of te laten corrigeren of om de gegevens te laten verwijderen (voor zover dit wettelijk kan). * Klanten worden proactief door de gemeente geïnformeerd over zaken waarvan zij hebben aangegeven dat zij daarover geïnformeerd willen worden. * Klanten hebben, binnen de kaders van wet- en regelgeving, het recht om vergeten te worden. (Principle) BP01: Ons waterschap biedt de klant een goede informatiepositie AggregationRelationship SpecializationRelationship geeft concrete invulling aan Deze svg is op 14-06-2021 16:02:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 16:02:52 CEST