Informatielaag

ArchiMate-element Informatielaag
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMAkennismodel/id-4163dac2-3f4b-4565b-841e-41fa551dc16
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Informatielaag
Documentatie  : De informatielaag beschrijft de applicaties en gegevens die gebruikt worden in de organisatie.
Object ID  : 4163dac2-3f4b-4565b-841e-41fa551dc16
Object ID_nl  : 4163dac2-3f4b-4565b-841e-41fa551dc16
Original ID  : id-4163dac23f4b4565b841e41fa551dc16
Semanticsearch  : informatielaag
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De informatielaag beschrijft de applicaties en gegevens die gebruikt worden in de organisatie. (Grouping) Informatielaag Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent De landelijk e of sectorale service is een applicatieservice (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. (ApplicationService) Landelijke of sectorale service Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domeingroep De motivatielaag beschrijft de missie en visie van een waterschap, en de eisen en randvoorwaarden die van invloed zijn op de inrichting van de organisatie, informatie en technologie. (Grouping) Motivatielaag Een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. (DataObject) Gegevensobje- ct Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship InfluenceRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 09-04-2024 23:42:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 09-04-2024 23:42:38 CEST

</noinclude>