Organisatielaag

ArchiMate-element Organisatielaag
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMAkennismodel/id-07dd4225-8578-454c8-b704-da62e61a920
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Organisatielaag
Documentatie  : De organisatielaag beschrijft de producten en diensten van een waterschap en hoe deze gerealiseerd worden door bedrijfsfuncties, -processen en mensen.
Object ID  : 07dd4225-8578-454c8-b704-da62e61a920
Object ID_nl  : 07dd4225-8578-454c8-b704-da62e61a920
Original ID  : id-07dd42258578454c8b704da62e61a920
Semanticsearch  : organisatielaag
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De organisatielaag beschrijft de producten en diensten van een waterschap en hoe deze gerealiseerd worden door bedrijfsfuncties, -processen en mensen. (Grouping) Organisatielaa- g De motivatielaag beschrijft de missie en visie van een waterschap, en de eisen en randvoorwaarden die van invloed zijn op de inrichting van de organisatie, informatie en technologie. (Grouping) Motivatielaag Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid. (BusinessProcess) Proces Een klant is een afnemer van producten en services. (BusinessRole) Klant Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) (BusinessEvent) Gebeurtenis Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Bedrijfsrol Een product is de coherente verzameling van services, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten. (Product) Product Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Bedrijfsservice Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domeingroep InfluenceRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-04-2024 05:04:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 05:04:57 CEST

</noinclude>