Bedrijfsfunctie

ArchiMate-element Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAkennismodel/id-5a1eb4e6-0161-aed3c-35b9-cab58daf4d9
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Bedrijfsfunctie
Documentatie  : Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden.
Naamgevingsconventie  : Dichtbij de taal van de business
Uitwerking  : Generiek
Bron  : ArchiMate 2.1: Business Function
Voorbeeld  : Bediening, Rapportage
Object ID  : 5a1eb4e6-0161-aed3c-35b9-cab58daf4d9
Object ID_nl  : 5a1eb4e6-0161-aed3c-35b9-cab58daf4d9
Original ID  : id-5a1eb4e60161aed3c35b9cab58daf4d9
Semanticsearch  : bedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid. (BusinessProcess) Proces De organisatielaag beschrijft de producten en diensten van een waterschap en hoe deze gerealiseerd worden door bedrijfsfuncties, -processen en mensen. (Grouping) Organisatielaa- g Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een bedrijfssubfunctie is een clustering van werkprocessen waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfssubfun- ctie Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domeingroep Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservi- ce AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert CompositionRelationship omvat AggregationRelationship omvat ServingRelationship ondersteunt ServingRelationship wordt gebruikt door Deze svg is op 20-04-2023 17:57:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 17:57:12 CEST