Doelstelling

ArchiMate-element Doelstelling
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
Element-id  : WILMAkennismodel/id-1cef0466-18e7-4e459-70eb-fd4b555fe3c
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Doelstelling
Documentatie  : Een van tevoren vastgelegd doel of streven dat een organisatie en haar stakeholders proberen te behalen.
Bron  : Archimate 3.1
Naamgevingsconventie  : Een combinatie van "kwaltitatief" werkwoord en een zelfstandig naamwoord.
Voorbeeld  : Verminderen kwetsbaarheid
Object ID  : 1cef0466-18e7-4e459-70eb-fd4b555fe3c
Object ID_nl  : 1cef0466-18e7-4e459-70eb-fd4b555fe3c
Original ID  : id-1cef046618e74e45970ebfd4b555fe3c
Semanticsearch  : doelstelling
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een van tevoren vastgelegd doel of streven dat een organisatie en haar stakeholders proberen te behalen. (Goal) Doelstelling Basisprincipes (BP’s) beschrijven de kwaliteit van de dienstverlening van een waterschap vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven (het wat). (Principle) Basisprincipe De motivatielaag beschrijft de missie en visie van een waterschap, en de eisen en randvoorwaarden die van invloed zijn op de inrichting van de organisatie, informatie en technologie. (Grouping) Motivatielaag Een actie, apparaat, procedure of techniek die een bedreiging, kwetsbaarheid of aanval mitigeert, door deze te bestrijden of voorkomen. (Requirement) Controlemaatr- egel Bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden. (Driver) Beleidskader De kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident en de ernst van het letsel of de schade die dit tot gevolg heeft. (Assessment) Risico Een drijfveer is iets dat een organisatie motiveert haar doelstellingen op of bij te stellen, en de veranderingen te realiseren om die te bereiken. (Driver) Drijfveer Richtinggevende uitspraak die aangeeft wat wenselijk is met betrekking tot de inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening. (Principle) Architectuurpri- ncipe RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship beinvloedt InfluenceRelationship beinvloedt InfluenceRelationship beinvloedt RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 20-04-2023 17:55:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 17:55:55 CEST