Bedrijfsobject

ArchiMate-element Bedrijfsobject
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAkennismodel/id-939c94f5-abcb-8ff78-d434-47790976a50
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Bedrijfsobject
Documentatie  : Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt.
Naamgevingsconventie  : Zelfstandig naamwoord
Voorbeeld  : Zaak, Gemaal, Personeel
Bron  : ArchiMate 2.1
Uitwerking  : Generiek
Object ID  : 939c94f5-abcb-8ff78-d434-47790976a50
Object ID_nl  : 939c94f5-abcb-8ff78-d434-47790976a50
Original ID  : id-939c94f5abcb8ff78d43447790976a50
Semanticsearch  : bedrijfsobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Bedrijfsrol Een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. (DataObject) Gegevensobje- ct De organisatielaag beschrijft de producten en diensten van een waterschap en hoe deze gerealiseerd worden door bedrijfsfuncties, -processen en mensen. (Grouping) Organisatielaa- g Een werkproces is een geordende reeks processtappen die binnen een bedrijfsfunctie worden uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijk zal worden geleverd aan een klant of aan een ander werkproces. (BusinessProcess) Werkproces Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een bedrijfssubfunctie is een clustering van werkprocessen waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfssubfun- ctie Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid. (BusinessProcess) Proces Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domeingroep Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) W RealizationRelationship CompositionRelationship Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship is gerelateerd aan AccessRelationship R AccessRelationship RW AggregationRelationship omvat AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 20-04-2023 11:53:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 11:53:40 CEST