Applicatiefunctie

ArchiMate-element Applicatiefunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : WILMAkennismodel/id-5afa5fe9-0703-b5c5e-d881-cf675826ef9
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Applicatiefunctie
Documentatie  : Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent.
Naamgevingsconventie  : Zelfstandig naamwoord
Bron  : ArchiMate 2.1
Voorbeeld  : Documentcreatie
Uitwerking  : Generiek
Toelichting  : Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices.
Object ID  : 5afa5fe9-0703-b5c5e-d881-cf675826ef9
Object ID_nl  : 5afa5fe9-0703-b5c5e-d881-cf675826ef9
Original ID  : id-5afa5fe90703b5c5ed881cf675826ef9
Semanticsearch  : applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservi- ce De informatielaag beschrijft de applicaties en gegevens die gebruikt worden in de organisatie. (Grouping) Informatielaag Het applicatiefunctiegroepelement groepeert concepten die bij elkaar horen op basis van gedeelde eigenschappen. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- iegroep Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. (DataObject) Gegevensobje- ct Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domeingroep Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid. (BusinessProcess) Proces De landelijk e of sectorale service is een applicatieservice (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. (ApplicationService) Landelijke of sectorale service RealizationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship groepeert AssignmentRelationship is toegewezen aan AccessRelationship RW AggregationRelationship omvat ServingRelationship ondersteunt ServingRelationship ondersteunt ServingRelationship ondersteunt FlowRelationship stroomt naar FlowRelationship stroomt naar FlowRelationship stroomt naar Deze svg is op 09-04-2024 23:42:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 09-04-2024 23:42:52 CEST