Bedrijfsrol

ArchiMate-element Bedrijfsrol
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : WILMAkennismodel/id-3e3fd5d9-12fc-3696c-8122-19ea6a4c2af
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Bedrijfsrol
Documentatie  : Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden.
Naamgevingsconventie  : Actief zelfstandig naamwoord
Voorbeeld  : Handhaver, Projectleider, Hydroloog, Bronhouder, Enterprise Architect
Bron  : ArchiMate 2.1
Opmerking  : Nu niet, maar wel in domeinarchitecturen (laten) uitwerken
Uitwerking  : Domein
Object ID  : 3e3fd5d9-12fc-3696c-8122-19ea6a4c2af
Object ID_nl  : 3e3fd5d9-12fc-3696c-8122-19ea6a4c2af
Original ID  : id-3e3fd5d912fc3696c812219ea6a4c2af
Semanticsearch  : bedrijfsrol
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Bedrijfsrol Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een werkproces is een geordende reeks processtappen die binnen een bedrijfsfunctie worden uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijk zal worden geleverd aan een klant of aan een ander werkproces. (BusinessProcess) Werkproces De organisatielaag beschrijft de producten en diensten van een waterschap en hoe deze gerealiseerd worden door bedrijfsfuncties, -processen en mensen. (Grouping) Organisatielaa- g BusinessCollaboration Bedrijfssamen- werking Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid. (BusinessProcess) Proces Een bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen. (BusinessActor) Bedrijfsactor Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Bedrijfsservice Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) W AssignmentRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AssignmentRelationship is toegewezen aan AssignmentRelationship is toegewezen aan AssignmentRelationship is toegewezen aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship specialiseert Deze svg is op 20-04-2023 17:56:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 17:56:52 CEST