Bedrijfsservice

ArchiMate-element Bedrijfsservice
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : WILMAkennismodel/id-a0185caa-d277-161a5-9ca0-c4e0976aad0
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Bedrijfsservice
Documentatie  : Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie.
Naamgevingsconventie  : Werkwoord met een zelfstandig naamwoord
Bron  : ArchiMate 2.1
Uitwerking  : Generiek
Voorbeeld  : Aanvragen vergunning, Beheren waterpeil
Object ID  : a0185caa-d277-161a5-9ca0-c4e0976aad0
Object ID_nl  : a0185caa-d277-161a5-9ca0-c4e0976aad0
Original ID  : id-a0185caad277161a59ca0c4e0976aad0
Semanticsearch  : bedrijfsservice
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Bedrijfsservice Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid. (BusinessProcess) Proces Een werkproces is een geordende reeks processtappen die binnen een bedrijfsfunctie worden uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijk zal worden geleverd aan een klant of aan een ander werkproces. (BusinessProcess) Werkproces De organisatielaag beschrijft de producten en diensten van een waterschap en hoe deze gerealiseerd worden door bedrijfsfuncties, -processen en mensen. (Grouping) Organisatielaa- g Een deelservice is een onderdeel van een Bedrijfsservice. Dit kan een externe maar ook een interne bedrijfsservice zijn. Bv. het werkproces 'besluiten' uit de WILMA-referentieprocessen(?), levert zo'n deelservice. Het wordt in verschillende bedrijfsprocessen gebruikt, maar het is geen service die de organisatie levert aan de buitenwereld. (BusinessService) Bedrijfsdeelser- vice Een product is de coherente verzameling van services, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten. (Product) Product Een klant is een afnemer van producten en services. (BusinessRole) Klant Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Bedrijfsrol RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship ondersteunt RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 20-04-2023 17:56:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 17:56:39 CEST