Referentiecomponent

ArchiMate-element Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAkennismodel/id-b9ef03ad-a577-16bfc-0309-6168b730cbf
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Referentiecomponent
Documentatie  : Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.
Naamgevingsconventie  : Zelfstandig naamwoord eindigen met 'component'
Voorbeeld  : Bezwaarcomponent, Zaaksysteemcomponent, Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Uitwerking  : Generiek
Bron  : GEMMA 2.0
Object ID  : b9ef03ad-a577-16bfc-0309-6168b730cbf
Object ID_nl  : b9ef03ad-a577-16bfc-0309-6168b730cbf
Original ID  : id-b9ef03ada57716bfc03096168b730cbf
Semanticsearch  : referentiecomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent De informatielaag beschrijft de applicaties en gegevens die gebruikt worden in de organisatie. (Grouping) Informatielaag Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard ApplicationComponent Softwarepakket Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving (ApplicationInterface) Applicatie- interface Een aggregatie van twee of meer applicatiecomponenten die samenwerken om collectief gedrag uit te voeren. Een voorbeeld van een applicatie-samenwerking is een zaaksysteem en een DMS die samen zorgen voor het 'administreren van zaakdocumenten'. (ApplicationCollaboration) Applicatiesam- enwerking Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domeingroep CompositionRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship geeft invulling aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship omvat ServingRelationship wordt gebruikt door Deze svg is op 07-10-2021 12:44:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-10-2021 12:44:37 CEST