Domeingroep

ArchiMate-element Domeingroep
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMAkennismodel/id-d7c4a189-8b3c-c8665-cf53-5f19df3a47d
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Domeingroep
Documentatie  : Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt
Object ID  : d7c4a189-8b3c-c8665-cf53-5f19df3a47d
Object ID_nl  : d7c4a189-8b3c-c8665-cf53-5f19df3a47d
Original ID  : id-d7c4a1898b3cc8665cf535f19df3a47d
Semanticsearch  : domeingroep
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domeingroep Een actie, apparaat, procedure of techniek die een bedreiging, kwetsbaarheid of aanval mitigeert, door deze te bestrijden of voorkomen. (Requirement) Controlemaatr- egel Een bedrijfssubfunctie is een clustering van werkprocessen waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfssubfun- ctie De organisatielaag beschrijft de producten en diensten van een waterschap en hoe deze gerealiseerd worden door bedrijfsfuncties, -processen en mensen. (Grouping) Organisatielaa- g Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship omvat AggregationRelationship omvat AggregationRelationship omvat AggregationRelationship omvat Deze svg is op 19-04-2023 17:32:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 17:32:10 CEST

</noinclude>