WILMA kennismodel

WILMA kennismodel
De motivatielaag beschrijft de missie en visie van een waterschap, en de eisen en randvoorwaarden die van invloed zijn op de inrichting van de organisatie, informatie en technologie. (Grouping) Motivatielaag Bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden. (Driver) Beleidskader Een drijfveer is iets dat een organisatie motiveert haar doelstellingen op of bij te stellen, en de veranderingen te realiseren om die te bereiken. (Driver) Drijfveer Een van tevoren vastgelegd doel of streven dat een organisatie en haar stakeholders proberen te behalen. (Goal) Doelstelling De kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident en de ernst van het letsel of de schade die dit tot gevolg heeft. (Assessment) Risico Richtinggevende uitspraak die aangeeft wat wenselijk is met betrekking tot de inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening. (Principle) Architectuurprincipe Een actie, apparaat, procedure of techniek die een bedreiging, kwetsbaarheid of aanval mitigeert, door deze te bestrijden of voorkomen. (Requirement) Controlemaatregel De organisatielaag beschrijft de producten en diensten van een waterschap en hoe deze gerealiseerd worden door bedrijfsfuncties, -processen en mensen. (Grouping) Organisatielaag Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domeingroep Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid. (BusinessProcess) Proces Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Bedrijfsservice Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) (BusinessEvent) Gebeurtenis Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Bedrijfsrol Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een product is de coherente verzameling van services, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten. (Product) Product Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een klant is een afnemer van producten en services. (BusinessRole) Klant De informatielaag beschrijft de applicaties en gegevens die gebruikt worden in de organisatie. (Grouping) Informatielaag Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomponent Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. (DataObject) Gegevensobject InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship beinvloedt InfluenceRelationship beinvloedt InfluenceRelationship beinvloedt RealizationRelationship realiseert InfluenceRelationship beinvloedt RealizationRelationship AggregationRelationship omvat RealizationRelationship TriggeringRelationship leidt tot AccessRelationship RW AggregationRelationship groepeert ServingRelationship ServingRelationship ondersteunt TriggeringRelationship leidt tot AssignmentRelationship is toegewezen aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship AssignmentRelationship is toegewezen aan AccessRelationship RW ServingRelationship ondersteunt ServingRelationship ondersteunt RealizationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 19:35:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 19:35:28 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
ArchiMate-view WILMA kennismodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMAkennismodel/id-f099d146-5114-48038-8136-5fd3770e1b6
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : WILMA kennismodel
Documentatie  : Het WILMA 2.0 kennismodel is de invulling van de ArchiMate conventie voor de informatievoorziening van het waterschapsdomein.
Publiceren  : Wiki
Object ID  : f099d146-5114-48038-8136-5fd3770e1b6
Object ID_nl  : f099d146-5114-48038-8136-5fd3770e1b6
Original ID  : id-f099d14651144803881365fd3770e1b6
Semanticsearch  : wilma kennismodel
Elementen  : 
Relaties  :