Proces

ArchiMate-element Proces
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAkennismodel/id-2894a1c5-3bae-4634b-e08c-b78e85a72c7
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Proces
Documentatie  : Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid.
Object ID  : 2894a1c5-3bae-4634b-e08c-b78e85a72c7
Object ID_nl  : 2894a1c5-3bae-4634b-e08c-b78e85a72c7
Original ID  : id-2894a1c53bae4634be08cb78e85a72c7
Semanticsearch  : proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid. (BusinessProcess) Proces Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservi- ce De organisatielaag beschrijft de producten en diensten van een waterschap en hoe deze gerealiseerd worden door bedrijfsfuncties, -processen en mensen. (Grouping) Organisatielaa- g Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Bedrijfsrol Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) (BusinessEvent) Gebeurtenis Een bedrijfssubfunctie is een clustering van werkprocessen waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfssubfun- ctie Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Bedrijfsservice Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie AggregationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AssignmentRelationship is toegewezen aan AccessRelationship RW TriggeringRelationship leidt tot TriggeringRelationship leidt tot AggregationRelationship omvat ServingRelationship ondersteunt ServingRelationship ondersteunt RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 07-04-2024 18:17:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 18:17:19 CEST