Ondersteunende bedrijfsfuncties

ArchiMate-modellen > WILMA > Groupings > Ondersteunende bedrijfsfuncties
ArchiMate-element Ondersteunende bedrijfsfuncties
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMA/id-ba0e9b13-2bc5-47ae-b810-5a2bf92714e1
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Ondersteunende bedrijfsfuncties
Documentatie  : De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd
Object ID  : ba0e9b13-2bc5-47ae-b810-5a2bf92714e1
Object ID_nl  : ba0e9b13-2bc5-47ae-b810-5a2bf92714e1
Original ID  : ba0e9b13-2bc5-47ae-b810-5a2bf92714e1
Semanticsearch  : ondersteunende bedrijfsfuncties
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunen- de bedrijfsfuncties Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratiev- e ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen (ICT-infrastructuur en applicaties) beschikbaar komen en optimaal blijven functioneren. (BusinessFunction) IT- management Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensman- agement Administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management. (BusinessFunction) Bestuursonder- steuning Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities. (BusinessFunction) Financiën Het systematisch bijhouden, registreren en beheren van alle financiële transacties van een bedrijf in het grootboek. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) werkactiviteit De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) dienstbetrekki- ng Een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier. (BusinessObject) aanbesteding Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe relaties en het uitvoeren van het communicatiebeleid. (BusinessFunction) Communicatie Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitair beheer Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Een overeenkomst tussen het waterschap en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens (BusinessObject) verwerkersov- ereenkomst Afspraak over de KPI's en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) prestatieafspr- aak Het verwerven van middelen (goederen, diensten of werken) en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmana- gement Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden. (BusinessObject) begroting Inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een product of dienst van de organisatie tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie (BusinessObject) leverancier Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid. (BusinessFunction) Personeelsma- nagement Een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de organisatie tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling Door een type landgebruik gekarakteriseerd, zichtbaar begrensd stuk grond. (BusinessObject) terrein Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke interne doelgroep (BusinessObject) interne communicatie- uiting Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren (BusinessObject) activum Het zorgdragen voor een toekomstvaste inrichting van de informatievoorziening en het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatieman- agement Een functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen (BusinessObject) formatieplaats De behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of functionaliteit. (BusinessObject) informatiebeh- oefte Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke externe doelgroep (BusinessObject) externe communicatie- uiting Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met het waterschap. (BusinessObject) medewerker CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-07-2024 15:37:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 09-07-2024 15:37:30 CEST

</noinclude>