Ondersteunende bedrijfsfuncties

ArchiMate-modellen > WILMA > Groupings > Ondersteunende bedrijfsfuncties
ArchiMate-element Ondersteunende bedrijfsfuncties
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-ba0e9b13-2bc5-47ae-b810-5a2bf92714e1
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Ondersteunende bedrijfsfuncties
Documentatie  : De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd
Object ID  : ba0e9b13-2bc5-47ae-b810-5a2bf92714e1
Object ID_nl  : ba0e9b13-2bc5-47ae-b810-5a2bf92714e1
Original ID  : ba0e9b13-2bc5-47ae-b810-5a2bf92714e1
Semanticsearch  : ondersteunende bedrijfsfuncties
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunend- e bedrijfsfuncties Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen (ICT-infrastructuur en applicaties) beschikbaar komen en optimaal blijven functioneren. (BusinessFunction) IT-management Administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management. (BusinessFunction) Bestuursonderst- euning Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities. (BusinessFunction) Financiën Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe relaties en het uitvoeren van het communicatiebeleid. (BusinessFunction) Communicatie Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het verwerven van middelen (goederen, diensten of werken) en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanage- ment Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid. (BusinessFunction) Personeelsman- agement Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitaire beheer Het voorbereiden van en uitvoering geven aan de sturing van de organisatie (BusinessFunction) Organisatieman- agement Het zorgdragen voor een toekomstvaste inrichting van de informatievoorziening en het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatiemana- gement CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 26-07-2021 16:09:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 26-07-2021 16:09:28 CEST

</noinclude>