dienstbetrekking

ArchiMate-element dienstbetrekking
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-3ba7fa8f-cc23-45a09-13e3-333b3533ee2
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : dienstbetrekking
Documentatie  : De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
Object ID  : 3ba7fa8f-cc23-45a09-13e3-333b3533ee2
Object ID_nl  : 3ba7fa8f-cc23-45a09-13e3-333b3533ee2
Original ID  : id-3ba7fa8fcc2345a0913e3333b3533ee2
Semanticsearch  : dienstbetrekking
ArchiMate-views  : 
Relaties  :