Huisvesting en facilitair beheer

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Huisvesting en facilitair beheer
ArchiMate-element Huisvesting en facilitair beheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMA/id-a6f5b7d6-3c84-407f-914b-bf85e02c7419
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Huisvesting en facilitair beheer
Documentatie  : Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Beveiligingsnorm  : BIO
Object ID  : a6f5b7d6-3c84-407f-914b-bf85e02c7419
Object ID_nl  : a6f5b7d6-3c84-407f-914b-bf85e02c7419
Original ID  : id-a6f5b7d6-3c84-407f-914b-bf85e02c7419
Semanticsearch  : huisvesting en facilitair beheer
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitair beheer Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimtes. (BusinessFunction) Toegangsbeve- iliging Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Verzorging en levering van voedsel en drank. (BusinessFunction) Catering Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het verweren en exploiteren van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedbehe- er Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen. (BusinessFunction) Goederen-en postafhandelin- g De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunen- de bedrijfsfuncties Het ervoor zorgen dat medewerkers zich met passend vervoer kunnen verplaatsen. (BusinessFunction) Mobiliteit In geval van nood klanten en werknemers in veiligheid brengen. (BusinessFunction) Bedrijfshulpver- lening Zorg dragen voor ontvangs van bezoekers/medewerkers en ondersteuning bieden bij activiteiten zoals inkopen van geschenken, toegangscontrole en uitgeven van bedrijfskleding (BusinessFunction) Receptie Grouping Gerelateerde bedrijfsfuncties Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkera- dministratie Het inrichten, beheren en onderhouden van gebouwen en terreinen. (BusinessFunction) Gebouwbehee- r en- onderhoud Grouping Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 10-07-2024 10:32:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-07-2024 10:32:26 CEST