Huisvesting en facilitaire beheer

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Huisvesting en facilitaire beheer
ArchiMate-element Huisvesting en facilitaire beheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-a6f5b7d6-3c84-407f-914b-bf85e02c7419
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Huisvesting en facilitaire beheer
Documentatie  : Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : a6f5b7d6-3c84-407f-914b-bf85e02c7419
Object ID_nl  : a6f5b7d6-3c84-407f-914b-bf85e02c7419
Original ID  : id-a6f5b7d6-3c84-407f-914b-bf85e02c7419
Semanticsearch  : huisvesting en facilitaire beheer
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitaire beheer Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Toegangsbeveil- iging Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. bron: HORA (BusinessFunction) Schoonmaak Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed en strategische grondverwerving. (BusinessFunction) Vastgoedbeheer Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen. bron: HORA (BusinessFunction) Goederenafhan- deling Het zorgen voor een veiligheidsnet bij incidenten. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverl- ening Verzorging en levering van voedsel en drank. (BusinessFunction) Catering De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunend- e bedrijfsfuncties Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Grouping Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 14-06-2021 16:07:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 16:07:49 CEST