WILMA

ArchiMate-model WILMA
Importdatum/tijd  : 03-01-2024 10:16:12
ArchiMateversie  : 3.1
Architectuurtool  : Archi
Publiceren  : SWC en wiki
Type model  : Kernmodel
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 48af3206-a19e-40e8-bc8c-79ffb63e606d
Object ID_nl  : 48af3206-a19e-40e8-bc8c-79ffb63e606d
Original ID  : id-48af3206-a19e-40e8-bc8c-79ffb63e606d
Semanticsearch  : wilma
Overzicht SWC import  : ImportReport-2024-01-03 11:18:53
Dit is het referentiearchitectuurmodel van de waterschappen. Onder referentiearchitectuur verstaan we het geheel van principes, richtlijnen en/of voorbeelden op basis waarvan een organisatie een architectuur kan maken. Belangrijkste is vaak om hergebruik te maken van reeds opgedane kennis binnen een branche.