WILMA

ArchiMate-modellen > WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.
ArchiMate-model WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.
Importdatum/tijd  : 28-06-2022 11:16:45
ArchiMateversie  : 3.1
Architectuurtool  : Archi
Publiceren  : SWC en wiki
Type model  : Kernmodel
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 48af3206-a19e-40e8-bc8c-79ffb63e606d
Object ID_nl  : 48af3206-a19e-40e8-bc8c-79ffb63e606d
Original ID  : id-48af3206-a19e-40e8-bc8c-79ffb63e606d
Semanticsearch  : wilma
Overzicht SWC import  : ImportReport-2022-06-28 13:19:33
Dit is het referentiearchitectuurmodel van de waterschappen. Onder referentiearchitectuur verstaan we het geheel van principes, richtlijnen en/of voorbeelden op basis waarvan een organisatie een architectuur kan maken. Belangrijkste is vaak om hergebruik te maken van reeds opgedane kennis binnen een branche.