formatieplaats

ArchiMate-element formatieplaats
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-cac77aad-668a-40378-e070-9703054629c
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : formatieplaats
Documentatie  : Een functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen
Object ID  : cac77aad-668a-40378-e070-9703054629c
Object ID_nl  : cac77aad-668a-40378-e070-9703054629c
Original ID  : id-cac77aad668a40378e0709703054629c
Semanticsearch  : formatieplaats
ArchiMate-views  : 
Relaties  :