Personeelsmanagement

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Personeelsmanagement
ArchiMate-element Personeelsmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-a9289d3d-5209-47a3-bb8e-e01b239f8974
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Personeelsmanagement
Documentatie  : Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : a9289d3d-5209-47a3-bb8e-e01b239f8974
Object ID_nl  : a9289d3d-5209-47a3-bb8e-e01b239f8974
Original ID  : id-a9289d3d-5209-47a3-bb8e-e01b239f8974
Semanticsearch  : personeelsmanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid. (BusinessFunction) Personeelsman- agement Alle activeiten rondom het vitaal krijgen en houden medewerkers. (BusinessFunction) Maatwerk vitaliteitsmanag- ement De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunend- e bedrijfsfuncties Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het zorgdragen voor competente medewerkers voor nu en in de toekomst, inclusief de bijbehorende formatie. (BusinessFunction) Formatieplannin- g Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbe- oordeling Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadministra- tie Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkeront- wikkeling Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkerad- ministratie Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het berekenen en uitkeren van het salaris (incl toeslagen) en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwe- rking Grouping Veilig personeel CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 14-06-2021 16:07:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 16:07:21 CEST