begroting

ArchiMate-element begroting
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-96347462-575d-4f58b-abdc-2acbc41f49b
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : begroting
Documentatie  : Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden.
Object ID  : 96347462-575d-4f58b-abdc-2acbc41f49b
Object ID_nl  : 96347462-575d-4f58b-abdc-2acbc41f49b
Original ID  : id-96347462575d4f58babdc2acbc41f49b
Semanticsearch  : begroting
ArchiMate-views  : 
Relaties  :