DisplayArchiMateModels

Importdatum/tijd   :  18-06-2019 07:20:25
Elementen   :  69
Relaties   :  56
Views   :  1

Bedrijfsfuncties WILMA 1.0, consistent gemaakt met zelfstandig naamwoorden om verwarring met processen te voorkomen. Bron: M. Zwart, HHNK
Importdatum/tijd   :  10-04-2019 13:15:52
Elementen   :  490
Relaties   :  656
Views   :  7

Waterschap Hunze en Aa's
ArchiMate-model WILMA kennismodel
Importdatum/tijd   :  10-04-2019 18:44:38
Elementen   :  0
Relaties   :  0
Views   :  0

Standaarden Forum Standaardisatie
ArchiMate-model WILMA kennismodel
Importdatum/tijd   :  22-02-2019 15:17:59
Elementen   :  72
Relaties   :  155
Views   :  13

Het kennismodel toont de in de WILMA toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken. De waterschappen volgen hierin zo veel mogelijk de GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur.