DisplayArchiMateModels

Importdatum/tijd  : 18-06-2019 07:20:25
ArchiMateversie  : 3.0
Elementen  : 69
Relaties  : 56
Views  : 1
Eigenschapdefinities  : 2
   

Bedrijfsfuncties WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. 1.0, consistent gemaakt met zelfstandig naamwoorden om verwarring met processen te voorkomen. Bron: M. Zwart, HHNK
Importdatum/tijd  : 10-04-2019 13:15:52
ArchiMateversie  : 3.0
Elementen  : 490
Relaties  : 656
Views  : 7
Eigenschapdefinities  : 4
   

Waterschap Hunze en Aa's
ArchiMate-model Processenkaart HHNK
Importdatum/tijd  : 12-11-2019 08:50:44
ArchiMateversie  : 3.0
Elementen  : 138
Relaties  : 193
Views  : 21
Eigenschapdefinities  : 39
   

Processenkaart Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In ontwikkeling.
ArchiMate-model SWC kennismodel
Importdatum/tijd  : 20-05-2020 18:25:19
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 67
Relaties  : 169
Views  : 11
Eigenschapdefinities  : 7
   

Het kennismodel toont de in de Referentiearchitectuur toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken.
Importdatum/tijd  : 24-10-2020 09:54:46
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 25
Relaties  : 49
Views  : 2
Eigenschapdefinities  : 0
   
Creator  : Guido van der Kolk
Date  : 24-10-2020
Schema  : Dublin Core
Schemaversion  : 1.1
Title  : Structuur en Governance WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Online

Dit model beschrijft uit welke elementen (applicaties, informatie, etc.) WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Online is opgebouwd, hoe deze elementen samenhangen en hoe ze beheerd worden.
ArchiMate-model WIA
Importdatum/tijd  : 21-09-2020 15:04:42
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 187
Relaties  : 221
Views  : 5
Eigenschapdefinities  : 0
   
Creator  : De Unie van Waterschappen
Schema  : Dublin Core
Schemaversion  : 1.1
Title  : Waterschaps Informatie Architectuur (WIA)

Met de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) worden de volgende doelen beoogd:
  • vinden van de gemene deler van de werkprocessen zoals die in de verschillende waterschappen worden gedefinieerd op basis van hun taakstelling;
  • stimuleren van samenwerking bij de ontwikkeling van applicaties voor gegevensverwerking en -toetsing;
  • stroomlijnen van de gegevensuitwisseling tussen applicaties en bedrijfsprocessen.

In het document 'Waterschaps Informatie Architectuur' wordt beschreven:

  • welke architectuurmethodiek is gehanteerd;
  • hoe het proces in de fase Business Architectuur is verlopen en welke waterschappen hebben deelgenomen;
  • hoe het referentiewaterschap dient te worden geïnterpreteerd;
  • hoe de Business Architectuur er uitziet, met aandacht voor bedrijfsfuncties en bedrijfsgegevens.
ArchiMate-model WILMA
Importdatum/tijd  : 21-05-2022 06:31:23
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 1154
Relaties  : 1635
Views  : 109
Eigenschapdefinities  : 44
   

Dit is het referentiearchitectuurmodel van de waterschappen. Onder referentiearchitectuur verstaan we het geheel van principes, richtlijnen en/of voorbeelden op basis waarvan een organisatie een architectuur kan maken. Belangrijkste is vaak om hergebruik te maken van reeds opgedane kennis binnen een branche.
ArchiMate-model WILMA WSWC(test)
Importdatum/tijd  : 21-03-2020 11:19:57
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 10
Relaties  : 0
Views  : 1
Eigenschapdefinities  : 6
   

(Geen documentatie beschikbaar.)
ArchiMate-model WILMA kennismodel
Importdatum/tijd  : 20-05-2022 13:28:58
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 70
Relaties  : 152
Views  : 23
Eigenschapdefinities  : 14
   

Het kennismodel toont de in de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken. De waterschappen volgen hierin zo veel mogelijk de GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur.