DisplayArchiMateModels

Importdatum/tijd   :  18-06-2019 07:20:25
ArchiMateversie   :  3.0
Elementen   :  69
Relaties   :  56
Views   :  1
Eigenschapdefinities   :  2
     

Bedrijfsfuncties WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. 1.0, consistent gemaakt met zelfstandig naamwoorden om verwarring met processen te voorkomen. Bron: M. Zwart, HHNK
Importdatum/tijd   :  10-04-2019 13:15:52
ArchiMateversie   :  3.0
Elementen   :  490
Relaties   :  656
Views   :  7
Eigenschapdefinities   :  4
     

Waterschap Hunze en Aa's
ArchiMate-model Processenkaart HHNK
Importdatum/tijd   :  12-11-2019 08:50:44
ArchiMateversie   :  3.0
Elementen   :  138
Relaties   :  193
Views   :  21
Eigenschapdefinities   :  39
     

Processenkaart Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In ontwikkeling.
ArchiMate-model SWC kennismodel
Importdatum/tijd   :  20-05-2020 18:25:19
ArchiMateversie   :  3.1
Elementen   :  67
Relaties   :  169
Views   :  11
Eigenschapdefinities   :  7
     

Het kennismodel toont de in de Referentiearchitectuur toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken.
ArchiMate-model WILMA
Importdatum/tijd   :  01-07-2020 09:45:31
ArchiMateversie   :  3.0
Elementen   :  753
Relaties   :  1000
Views   :  78
Eigenschapdefinities   :  16
     
Schema   :  Dublin Core
Schemaversion   :  1.1
Title   :  WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. architectuurmodel
Publisher   :  Guido van der Kolk
Date   :  01-07-2020

Architectuurmodel WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie..
ArchiMate-model WILMA WSWC(test)
Importdatum/tijd   :  21-03-2020 11:19:57
ArchiMateversie   :  3.1
Elementen   :  10
Relaties   :  0
Views   :  1
Eigenschapdefinities   :  6
     

(Geen documentatie beschikbaar.)
ArchiMate-model WILMA kennismodel
Importdatum/tijd   :  24-06-2020 20:34:37
ArchiMateversie   :  3.0
Elementen   :  26
Relaties   :  44
Views   :  1
Eigenschapdefinities   :  7
     
Schema   :  Dublin Core
Schemaversion   :  1.1
Title   :  WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Omgevingset (concept)
Publisher   :  Guido van der Kolk

Het kennismodel toont de in de WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken. De waterschappen volgen hierin zo veel mogelijk de GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur.