DisplayArchiMateModels

ArchiMate-model SWC kennismodel
Importdatum/tijd  : 20-05-2020 18:25:19
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 67
Relaties  : 169
Views  : 11
Eigenschapdefinities  : 7
   

Het kennismodel toont de in de Referentiearchitectuur toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken.
Importdatum/tijd  : 30-09-2022 11:49:34
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 27
Relaties  : 54
Views  : 2
Eigenschapdefinities  : 1
   

Dit model beschrijft uit welke elementen (applicaties, informatie, etc.) WILMA Online is opgebouwd, hoe deze elementen samenhangen en hoe ze beheerd worden.
ArchiMate-model WIA
Importdatum/tijd  : 21-09-2020 15:04:42
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 187
Relaties  : 221
Views  : 5
Eigenschapdefinities  : 0
   
Schema  : Dublin Core
Schemaversion  : 1.1
Title  : Waterschaps Informatie Architectuur (WIA)
Creator  : De Unie van Waterschappen

Met de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) worden de volgende doelen beoogd:
  • vinden van de gemene deler van de werkprocessen zoals die in de verschillende waterschappen worden gedefinieerd op basis van hun taakstelling;
  • stimuleren van samenwerking bij de ontwikkeling van applicaties voor gegevensverwerking en -toetsing;
  • stroomlijnen van de gegevensuitwisseling tussen applicaties en bedrijfsprocessen.

In het document 'Waterschaps Informatie Architectuur' wordt beschreven:

  • welke architectuurmethodiek is gehanteerd;
  • hoe het proces in de fase Business Architectuur is verlopen en welke waterschappen hebben deelgenomen;
  • hoe het referentiewaterschap dient te worden geïnterpreteerd;
  • hoe de Business Architectuur er uitziet, met aandacht voor bedrijfsfuncties en bedrijfsgegevens.
ArchiMate-model WILMA
Importdatum/tijd  : 17-09-2023 10:42:23
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 1519
Relaties  : 2201
Views  : 151
Eigenschapdefinities  : 46
   

Dit is het referentiearchitectuurmodel van de waterschappen. Onder referentiearchitectuur verstaan we het geheel van principes, richtlijnen en/of voorbeelden op basis waarvan een organisatie een architectuur kan maken. Belangrijkste is vaak om hergebruik te maken van reeds opgedane kennis binnen een branche.
ArchiMate-model WILMA kennismodel
Importdatum/tijd  : 01-11-2022 09:54:06
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 44
Relaties  : 123
Views  : 17
Eigenschapdefinities  : 14
   

Het kennismodel toont de in de WILMA toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken. De waterschappen volgen hierin zo veel mogelijk de GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur.