verwerkersovereenkomst

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessObjects > verwerkersovereenkomst
ArchiMate-element verwerkersovereenkomst
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-f84c20e8-53bf-422da-9cfc-b4180bea09c
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : verwerkersovereenkomst
Documentatie  : Een overeenkomst tussen het waterschap en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevensAlle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Object ID  : f84c20e8-53bf-422da-9cfc-b4180bea09c
Object ID_nl  : f84c20e8-53bf-422da-9cfc-b4180bea09c
Original ID  : id-f84c20e853bf422da9cfcb4180bea09c
Semanticsearch  : verwerkersovereenkomst
ArchiMate-views  : 
Relaties  :