WILMA kennismodel (archief)

ArchiMate-modellen > WILMA kennismodel > Views > WILMA kennismodel (archief)
WILMA kennismodel (archief)
Een product is de coherente verzameling van services, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten. (Product) Product Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Bedrijfsservice Een deelservice is een onderdeel van een Bedrijfsservice. Dit kan een externe maar ook een interne bedrijfsservice zijn. Bv. het werkproces 'besluiten' uit de WILMA-referentieprocessen(?), levert zo'n deelservice. Het wordt in verschillende bedrijfsprocessen gebruikt, maar het is geen service die de organisatie levert aan de buitenwereld. (BusinessService) Bedrijfsdeelservice Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) (BusinessEvent) Gebeurtenis Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Bedrijfsrol Een bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen. (BusinessActor) Bedrijfsactor Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservice Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving (ApplicationInterface) Applicatie-interface Een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. (DataObject) Gegevensobject Een aggregatie van twee of meer applicatiecomponenten die samenwerken om collectief gedrag uit te voeren. Een voorbeeld van een applicatie-samenwerking is een zaaksysteem en een DMS die samen zorgen voor het 'administreren van zaakdocumenten'. (ApplicationCollaboration) Applicatiesamenwerki- ng Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard Een standaardversie geeft de volgorde aan waarin de standaard in de tijd is gewijzigd. Een standaardversie is het resultaat van een proces waarin een standaard is gerealiseerd of gewijzigd. (Constraint) Standaardversie Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomponent Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid (Grouping) Standaardgroep De landelijk of sectoraal component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar waterschappen informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Landelijk of sectoraal component De landelijk e of sectorale service is een applicatieservice (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. (ApplicationService) Landelijke of sectorale service Het applicatiefunctiegroepelement groepeert concepten die bij elkaar horen op basis van gedeelde eigenschappen. (ApplicationFunction) Applicatiefunctiegroep Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domeingroep Basisprincipes (BP’s) beschrijven de kwaliteit van de dienstverlening van een waterschap vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven (het wat). (Principle) Basisprincipe Afgeleide principes geven concrete invulling aan de basisprincipes. Critieria voor een afgeleide principe zijn: begrijpelijk, specifiek, toepasbaar, sectorbreed, Nora tenzij. (Principle) Afgeleid principe ApplicationComponent Softwarepakket BusinessCollaboration Bedrijfssamenwerki- ng AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert TriggeringRelationship leidt tot RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship leidt tot AccessRelationship W TriggeringRelationship RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship is gerelateerd aan SpecializationRelationship specialiseert AggregationRelationship groepeert Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) W AssignmentRelationship is toegewezen aan AssignmentRelationship is toegewezen aan AccessRelationship W ServingRelationship wordt gebruikt door ServingRelationship ServingRelationship ondersteunt ServingRelationship wordt gebruikt door AssignmentRelationship is toegewezen aan RealizationRelationship AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship ServingRelationship ondersteunt ServingRelationship ondersteunt AccessRelationship W AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert SpecializationRelationship specialiseert AssignmentRelationship is toegewezen aan RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship RealizationRelationship Realiseert standaard AggregationRelationship AggregationRelationship omvat SpecializationRelationship RealizationRelationship geeft invulling aan AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 07-04-2024 16:28:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 16:28:41 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
ArchiMate-view WILMA kennismodel (archief)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMAkennismodel/id-c90a6f00-c0ff-d7740-6a8a-ac380575af5
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : WILMA kennismodel (archief)
Documentatie  : Het WILMA 2.0 kennismodel is de invulling van de ArchiMate conventie voor de informatievoorziening van het waterschapsdomein. WILMA volgt hierin zo veel mogelijk het GEMMA kennismodel voor gemeenten.
Publiceren  : Wiki
Object ID  : c90a6f00-c0ff-d7740-6a8a-ac380575af5
Object ID_nl  : c90a6f00-c0ff-d7740-6a8a-ac380575af5
Original ID  : id-c90a6f00c0ffd77406a8aac380575af5
Semanticsearch  : wilma kennismodel (archief)
Elementen  : 
Relaties  :