Bedrijfsproces

ArchiMate-element Bedrijfsproces
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAkennismodel/id-6e57eb90-3906-ca66c-87cb-5b547d390e9
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Bedrijfsproces
Documentatie  : Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie.
Naamgevingsconventie  : Werkwoord met een zelfstandig naamwoord
Bron  : GEMMA procesarchitectuur 3.0
Uitwerking  : Generiek
Voorbeeld  : Behandelen vergunningaanvraag
Object ID  : 6e57eb90-3906-ca66c-87cb-5b547d390e9
Object ID_nl  : 6e57eb90-3906-ca66c-87cb-5b547d390e9
Original ID  : id-6e57eb903906ca66c87cb5b547d390e9
Semanticsearch  : bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) (BusinessEvent) Gebeurtenis Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een werkproces is een geordende reeks processtappen die binnen een bedrijfsfunctie worden uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijk zal worden geleverd aan een klant of aan een ander werkproces. (BusinessProcess) Werkproces Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Bedrijfsrol Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservi- ce Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Bedrijfsservice Een deelservice is een onderdeel van een Bedrijfsservice. Dit kan een externe maar ook een interne bedrijfsservice zijn. Bv. het werkproces 'besluiten' uit de WILMA-referentieprocessen(?), levert zo'n deelservice. Het wordt in verschillende bedrijfsprocessen gebruikt, maar het is geen service die de organisatie levert aan de buitenwereld. (BusinessService) Bedrijfsdeelser- vice SpecializationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AssignmentRelationship is toegewezen aan TriggeringRelationship leidt tot TriggeringRelationship leidt tot TriggeringRelationship leidt tot ServingRelationship ondersteunt ServingRelationship ondersteunt RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 21-04-2023 09:57:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 09:57:10 CEST