(Secretaris-)directeur

tekening van een vrouw die de (secretaris-)directeur verpersonificeert

Ik geef leiding aan en ben eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie en voor het realiseren van ambtelijke en bestuurlijke doelen op de meest effectieve en efficiënte wijze.

tekening van een vrouw die de (secretaris-)directeur verpersonificeert

Wat is mijn rol binnen mijn organisatie?

Ik geef leiding aan en ben eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie en voor het realiseren van ambtelijke en bestuurlijke doelen op de meest effectieve en efficiënte wijze. Ik houd daarbij rekening met de wensen en belangen van bestuur en medewerkers en zorg daarbij voor een organisatie waar het op orde hebben en houden van architectuur is geïmplementeerd.

Ik adviseer, ondersteun en rapporteer aan het bestuur en zorg voor de afstemming tussen bestuur en ambtelijke organisatie.

Hoe gebruik ik architectuurproducten binnen mijn werk?

Voor het oplossen van vraagstukken voor de organisatie en het kijken naar oplossingsrichtingen gebruik ik architectuurproducten. Op deze manier kan ik de samenhang bewaken en sturen op het realiseren van strategische doelen.

Wanneer is de inrichting van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. voor mij een succes?

  • Als ik vanuit verschillende invalshoeken de impact van vraagstukken voor de organisatie kan bekijken en beoordelen.
  • Als ik conform goed openbaar bestuur effectief kan sturen op strategische doelen, waardoor ik de publieke waarde van mijn organisatie kan waarborgen.
  • Als WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. helpt om efficiënt samen te werken (met andere waterschappen, overheden en externe partijen) conform de strategische doelen.
tekening van een vrouw die de (secretaris-)directeur verpersonificeert

Als (secretaris-)directeur…
  • wil ik een (water-)sectorbrede referentie, zodat ik optimaal kan samenwerken met ketenpartners uit de sector;
    • Producten
      • Overzicht ketensamenwerking
plaatje van de klantreis die een (secretaris-)directeur doorloopt