besluit

ArchiMate-element besluit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-7958f437-2e17-46579-526a-c4c4d92770d
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : besluit
Documentatie  : Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
Bron  : https://www.aquo.nl/index.php/Id-70fd6195-89ad-476b-9d57-ccc6e077043c
Object ID  : 7958f437-2e17-46579-526a-c4c4d92770d
Object ID_nl  : 7958f437-2e17-46579-526a-c4c4d92770d
Original ID  : id-7958f4372e1746579526ac4c4d92770d
Semanticsearch  : besluit
ArchiMate-views  : 
Relaties  :