besluit

ArchiMate-element besluit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMA/id-7958f437-2e17-46579-526a-c4c4d92770d
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : besluit
Documentatie  : Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
Bron  : https://www.aquo.nl/index.php/Id-70fd6195-89ad-476b-9d57-ccc6e077043c
Object ID  : 7958f437-2e17-46579-526a-c4c4d92770d
Object ID_nl  : 7958f437-2e17-46579-526a-c4c4d92770d
Original ID  : id-7958f4372e1746579526ac4c4d92770d
Semanticsearch  : besluit
ArchiMate-views  : 
Relaties  :