Principes

Principes geven richting aan digitale ontwikkelingen bij de waterschappen. De basis hiervoor zijn de NORA principes, afspraken die de waterschappen met de andere overheden hebben gemaakt en de wetten die daar mee samenhangen zoals de Omgevingswet en de Wet Digitale overheid.

Maar dit kader is op plaatsen ruim en bovendien geen statisch gegeven omdat ontwikkelingen in een hoog tempo doorgaan. Het Digikompas van de Unie van Waterschappen hanteert onderstaande principes voor waterschappen om deze ruimte in te vullen. Zie voor meer informatie Digikompas.

  • Waterschappen zijn toegankelijk
  • Waterschappen reageren alert
  • Waterschappen werken samen
  • Waterschappen zijn transparant
  • Waterschappen zijn betrouwbaar


De Baseline basis op orde' brengt focus aan voor de waterschappen om de digitale ambities waar te kunnen maken. De “basis op orde” valt in de volgende thema’s uiteen:

  1. Digitale dienstverlening op orde
  2. Organisatie op orde
  3. Samenwerking op orde
  4. Informatie op orde
  5. Informatiebeveiliging en privacy op orde


Ook in het programma Datastromen van Het Waterschapshuis zijn principes beschreven. Meer hierover op de pagina van het thema Data delen.

Deze principes en thema's worden de komende periode door de waterschappen verder uitgewerkt. Meedenken? Meld je aan via wilma@hetwaterschapshuis.