Principes

Principes geven richting aan digitale ontwikkelingen bij de waterschappen. De basis hiervoor zijn de NORA principes, afspraken die de waterschappen met de andere overheden hebben gemaakt en de wetten die daar mee samenhangen zoals de Omgevingswet en de Wet Digitale overheid. De basisprincipes in de WILMA zijn overgenomen uit de GEMMA:

Grouping Basisprincipes Een goede informatiepositie is voor klanten cruciaal om snel en gemakkelijk hun weg te vinden binnen de overheid. Het zorgt er ook voor dat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen die in toenemende mate van hen wordt verwacht vanuit een nieuw evenwicht tussen samenleving en overheid. Dat gaat niet alleen over het ontvangen van informatie; het gaat ook over het aan het stuur zetten van de klant omtrent het gebruik van zijn gegevens. Klanten moeten in staat zijn incorrecte registratie van hun gegevens te signaleren zodat ze voor zichzelf op kunnen komen. (Principle) BP01: Ons waterschap biedt deklant een goede informatiepositie Het waterschap is er voor burgers en bedrijven en zorgt ervoor dat deze de dienstverlening krijgen die ze kunnen verwachten. Zij kunnen immers niet zomaar naar een andere aanbieder als zij niet tevreden zijn. De administratieve lasten voor deze klanten moeten daarbij zoveel mogelijk worden beperkt. Klanten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening van waterschappen. Diensten moeten aansluiten bij de klantbehoefte en klanten zouden geen hinder moeten ondervinden van de interne organisatie van waterschappen en andere overheidsorganisaties waarmee het waterschap samenwerkt. Anderzijds wordt ook van klanten verwacht dat ze waar mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast zijn burgers en bedrijven niet alleen maar klant;met een aantal waterschapstaken krijgen zij ongevraagd te maken zoals handhaving. (Principle) BP02: Ons waterschap denkt vanuit de positie van de klant Voor een modern proces is een papieren document een obstructie; het is niet efficiënt en het hindert tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Daarom worden klanten verleid gebruik te maken van het digitale kanaal processen zo veel als mogelijk geautomatiseerd en worden papieren documenten voorkomen. Klanten verwachten tegenwoordig ook dat dienstverlening digitaal wordt aangeboden. Dit is ook een expliciete ambitie van de overheid en uitgewerkt in de visiebrief ‘Digitaal 2017’ [13]. Er moet niet uit het oog worden verloren dat niet iedereen beschikt over voldoende digitale vaardigheden en dat persoonlijk contact op bepaalde momenten of voor bepaalde zaken belangrijk kan zijn. Het opslaan van gegevens in elektronische vorm maakt het veel eenvoudiger om deze te delen. Elektronische gegevens kunnen ook geautomatiseerd worden verwerkt door IT-systemen. Het elektronisch uitwisselen van gegevens is veel efficiënter en minder foutgevoelig dan het handmatig uitwisselen van gegevens. (Principle) BP03: Ons waterschap digitaliseert haar diensten en processen Principle BP05: Ons waterschap gebruiktgenerieke processen en functies Principle BP04: Ons waterschap gaat opeen vertrouwelijke manier met gegevens om Principle BP06: Ons waterschap hergebruikt gegevens Principle BP07: Ons waterschap stelt openbare gegevens als open data beschikbaar Principle BP08: Ons waterschap voert regie over uitbestede diensten Deze svg is op 26-03-2020 01:58:07 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 26-03-2020 01:58:07 CET


Element Beschrijving Elementtype
BP01: Ons waterschap biedt de klant een goede informatiepositie Een goede informatiepositie is voor klanten cruciaal om snel en gemakkelijk hun weg te vinden binnen de overheid. Het zorgt er ook voor dat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen die in toenemende mate van hen wordt verwacht vanuit een nieuw evenwicht tussen samenleving en overheid. Dat gaat niet alleen over het ontvangen van informatie; het gaat ook over het aan het stuur zetten van de klant omtrent het gebruik van zijn gegevens. Klanten moeten in staat zijn incorrecte registratie van hun gegevens te signaleren zodat ze voor zichzelf op kunnen komen. Principle
BP02: Ons waterschap denkt vanuit de positie van de klant Het waterschap is er voor burgers en bedrijven en zorgt ervoor dat deze de dienstverlening krijgen die ze kunnen verwachten. Zij kunnen immers niet zomaar naar een andere aanbieder als zij niet tevreden zijn. De administratieve lasten voor deze klanten moeten daarbij zoveel mogelijk worden beperkt. Klanten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening van waterschappen. Diensten moeten aansluiten bij de klantbehoefte en klanten zouden geen hinder moeten ondervinden van de interne organisatie van waterschappen en andere overheidsorganisaties waarmee het waterschap samenwerkt. Anderzijds wordt ook van klanten verwacht dat ze waar mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast zijn burgers en bedrijven niet alleen maar klant;met een aantal waterschapstaken krijgen zij ongevraagd te maken zoals handhaving. Principle
BP03: Ons waterschap digitaliseert haar diensten en processen Voor een modern proces is een papieren document een obstructie; het is niet efficiënt en het hindert tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Daarom worden klanten verleid gebruik te maken van het digitale kanaal processen zo veel als mogelijk geautomatiseerd en worden papieren documenten voorkomen. Klanten verwachten tegenwoordig ook dat dienstverlening digitaal wordt aangeboden. Dit is ook een expliciete ambitie van de overheid en uitgewerkt in de visiebrief ‘Digitaal 2017’ [13]. Er moet niet uit het oog worden verloren dat niet iedereen beschikt over voldoende digitale vaardigheden en dat persoonlijk contact op bepaalde momenten of voor bepaalde zaken belangrijk kan zijn. Het opslaan van gegevens in elektronische vorm maakt het veel eenvoudiger om deze te delen. Elektronische gegevens kunnen ook geautomatiseerd worden verwerkt door IT-systemen. Het elektronisch uitwisselen van gegevens is veel efficiënter en minder foutgevoelig dan het handmatig uitwisselen van gegevens. Principle
BP04: Ons waterschap gaat op een vertrouwelijke manier met gegevens om Principle
BP05: Ons waterschap gebruikt generieke processen en functies Principle
BP06: Ons waterschap hergebruikt gegevens Principle
BP07: Ons waterschap stelt openbare gegevens als open data beschikbaar Principle
BP08: Ons waterschap voert regie over uitbestede diensten Principle
Basisprincipes Grouping


Ook de relatie van de WILMA principes met de NORA principes is beschreven.

Maar dit kader is op plaatsen ruim en bovendien geen statisch gegeven omdat ontwikkelingen in een hoog tempo doorgaan. Het Digikompas van de Unie van Waterschappen hanteert onderstaande principes voor waterschappen om deze ruimte in te vullen. Zie voor meer informatie Digikompas.

  • Waterschappen zijn toegankelijk
  • Waterschappen reageren alert
  • Waterschappen werken samen
  • Waterschappen zijn transparant
  • Waterschappen zijn betrouwbaar


De Baseline basis op orde' brengt focus aan voor de waterschappen om de digitale ambities waar te kunnen maken. De “basis op orde” valt in de volgende thema’s uiteen:

  1. Digitale dienstverlening op orde
  2. Organisatie op orde
  3. Samenwerking op orde
  4. Informatie op orde
  5. Informatiebeveiliging en privacy op orde


Ook in het programma Datastromen van Het Waterschapshuis zijn principes beschreven. Meer hierover op de pagina van het thema Data delen.

Deze principes en thema's worden de komende periode door de waterschappen verder uitgewerkt. Meedenken? Meld je aan via wilma@hetwaterschapshuis.