Toezicht

ArchiMate-element Toezicht
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-f196e9ed-ce53-4915-b193-7967c718c1f2
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Toezicht
Documentatie  : Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : f196e9ed-ce53-4915-b193-7967c718c1f2
Object ID_nl  : f196e9ed-ce53-4915-b193-7967c718c1f2
Original ID  : id-f196e9ed-ce53-4915-b193-7967c718c1f2
Semanticsearch  : toezicht
ArchiMate-views  : 
Relaties  :