Bedrijfsfunctie Huisvesting en Facilitair beheer

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Bedrijfsfunctie Huisvesting en Facilitair beheer
Bedrijfsfunctie Huisvesting en Facilitair beheer
Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitair beheer Het inrichten, beheren en onderhouden van gebouwen en terreinen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer en -onderhoud Het inregelen en beheren van een centrale waar alle signalen van rookmelders, handbrandmelders en andere beveiligingssensoren samenkomen en het voorzien van een gepaste reactie hierop, zoals het activeren van de ontruimingssirenes, sprinklerinstallatie en het op de hoogte brengen van een meldkamer (en brandweer). (BusinessProcess) Beheren brandmeldcentrale Het aanleggen en verzorgen van het geheel van de aanplant in een gebeid dan wel het aanbrengen of voorzien van groen dat binnen het beheer van de organisatie valt. (BusinessProcess) Beheren groenvoorziening Het regelen van luchtventilatie, warmteregeling, temperatuur binnen een bouwwerk dat onder eigen beheer valt. (BusinessProcess) Beheren gebouwklimaat Het verkrijgen, registreren en onderhouden van kunstobjecten. (BusinessProcess) Beheren kunst Het beheren van de binnenkant van een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt (zoals het verzorgen van kerstdecoratie). (BusinessProcess) Uitvoeren binnenonderhoud Het uitgeven en onderhouden van een kluis (veilig achter slot en grendel) die de gebruiker de mogelijkheid biedt om persoonlijke spullen in op te bergen op een centrale plaats. (BusinessProcess) Beheren lockers Het beheren van de buitenkant van een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt (zoals gevelreiniging, gevelonderhoud en aanpassingen). (BusinessProcess) Uitvoeren buitenonderhoud Het verzorgen van intern transport (van bijvoorbeeld de kantoorinventaris, inboedel, kunstwerken een huidige pand naar een nieuwe pand) (BusinessProcess) Verzorgen verhuizing Het uitvoeren van allerlei conciërgegerelateerde taken (zoals stopcontacten/lampen vervangen). (BusinessProcess) Uitvoeren eenvoudige reparatiewerkzaamheden Het onderhouden van het buitenterrein dat binnen het beheer van de organisatie valt. (zoals parkeerplaatsen, fietsenstallingen, onderhoud aan slagbomen, hekwerk, omheining) (BusinessProcess) Uitvoeren buitenterreinonderhoud Het uithangen van de vlag conform de daarvoor geldende momenten en richtlijnen in het jaar. (BusinessProcess) Uitvoeren vlaggenprotocol Het aanschaffen, onderhouden en faciliteren van meubels/inventaris zoals bureaus, stoelen. (BusinessProcess) Beheren meubels/inventaris Het verweren en exploiteren van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedbeheer Het verlenen, toezicht houden en handhaven van jacht- en visvergunningen. (BusinessProcess) Beheren jacht en visrecht Adviseren over of het vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt aansluit bij waar je als organisatie voor staat. (BusinessProcess) Ondersteunen visie op vestigingen Het borgen van het recht (zoals eigendomsrecht, erfpacht, opstal) dat samenhangt met goederen (of andere zaak) die betrekkingen hebben op de organisatie (BusinessProcess) Vestigen en beheren zakelijk recht Het verkopen van vastgoed. (BusinessProcess) Verkopen onroerende zaken Het beheren van het gebruik van gas en elektriciteit bij een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt. (BusinessProcess) Uitvoeren energiemanagement Het aankopen van kavels en percelen. (BusinessProcess) Verwerven van grond Het betaald en voor een bepaalde periode in gebruik nemen of geven van een roerende of onroerende zaken. (zoals bijvoorbeeld het verpacht of verhuren/huren van grond). (BusinessProcess) Huren en verhuren vastgoed Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het bestrijden van kleine dieren op terreinen en in gebouwen die onder het beheer van de organisatie vallen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en een plaag kunnen vormen. (BusinessProcess) Bestrijden ongedierte Het op periodieke basis uitvoeren van reiniging van terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie. (BusinessProcess) Uitvoeren reguliere schoonmaak Het uitvoeren van specialistische reiniging van terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie (zoals graffiti, brandschade, schimmel, verontreiniging). (BusinessProcess) Uitvoeren specialistische schoonmaak Het reinigen van vastgoedobjecten die onder het beheer van de organisatie vallen. (BusinessProcess) Schoonmaken gebouwen en ruimtes Het laten reinigen van ramen door een glazenwasser. (BusinessProcess) Uitvoeren glasbewassing Het aankopen en beheren van sanitair gerelateerde middelen zoals douche, toilet. (BusinessProcess) Beheren sanitaire middelen Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen. (BusinessFunction) Goederen-en postafhandeling Het verzorgen van de interne en externe post. (BusinessProcess) Verzorgen post Het verzenden van goederen. (BusinessProcess) Verzorgen expeditie Het maken van kopieën van documenten en afbeeldingen (BusinessProcess) Verzorgen repografie Het beheren van de in- en uitgaande goederenstroom vanuit eigen voorraden of die van een klant. (BusinessProcess) Beheren vooraad Het regelen van het laten reinigen (laten wassen) van kleding en textiel. (BusinessProcess) Coördineren wasservice Het uitlenen uitgeven en registeren van beroepskleding en uitrusting die door werknemers wordt gebruikt om arbeidsrisico's te verminderen. (BusinessProcess) Uitgeven bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen In geval van nood klanten en werknemers in veiligheid brengen. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlening Het in werking stellen van het draaiboek waarin staat vermeld welke acties een organisatie moet uitvoeren ten tijde van een calamiteit. (BusinessProcess) Uitvoeren bedrijfsnoodplan Het beheren van noodverlichting. (BusinessProcess) Beheren noodverlichting Het aanschaffen, beheren en onderhouden van EHBO-dozen, brandblusmiddelen, AED's en evacuatiestolen. (BusinessProcess) Beheren BHV-middelen Het opstellen, onderhouden en communiceren van een plattegrond met informatie over bijvoorbeeld: nooduitgangen, vluchtroutes, elementaire brandbestrijdingsmiddelen (zoals blustoestellen, brandmelders) , verzamelplaats en EHBO-middelen. (BusinessProcess) Beheren ontruimingsplattegrond Het uitvoeren/begeleiden van trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening en het verzorgen van o.a. jaarlijkse ontruimingsoefeningen. (BusinessProcess) Verzorgen BHV oefeningen Het in werking stellen van het plan zodat medewerkers op een gestructureerde manier het plan kunnen verlaten. (BusinessProcess) Uitvoeren ontruimingsplannen Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting. (BusinessProcess) Uitvoeren Bedijfshulpverlening (BHV) Het ervoor zorgen dat medewerkers zich met passend vervoer kunnen verplaatsen. (BusinessFunction) Mobiliteit Het aanschaffen en beschikbaar stellen van oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto's (BusinessProcess) Faciliteren elektrische laadpunten fiets/auto Het beschikbaar stellen van vervoer (zoals het verzorgen kaarten voor het openbaar vervoer, regelen van een taxi en het aanschaffen en beschikbaar stellen van fietsen. ). (BusinessProcess) Faciliteren vervoer Het aanschaffen en faciliteren van lease/leen en- poolautos en het zorg dragen voor o.a. bestickering en een autoreserveringssysteem. (BusinessProcess) Beheren wagenpark Het laten aanleggen en beschikbaar stellen van parkeergelegenheden. (BusinessProcess) Verzorgen parkeerfaciliteiten Verzorging en levering van voedsel en drank. (BusinessFunction) Catering Het faciliteren van ontbijt/lunch en avondeten op aanvraag/budget. (BusinessProcess) Verzorgen maaltijden Het beschikbaar stellen van koffie op de werkplek (BusinessProcess) Verzorgen koffiedeli Het beschikbaar stellen (huren/aanschaffen) van automaten die voorzien in koffie of andere snacks die binnen de organisatie genuttigd kunnen worden. (BusinessProcess) Verzorgen koffieautomaat/vending Zorg dragen voor ontvangs van bezoekers/medewerkers en ondersteuning bieden bij activiteiten zoals inkopen van geschenken, toegangscontrole en uitgeven van bedrijfskleding (BusinessFunction) Receptie Het ontvangen, registeren en begeleiden van personen die de organisatie bezoeken. (BusinessProcess) Ontvangen bezoekers Het administatief vastleggen van personen die de organisatie bezoeken. (BusinessProcess) Registreren bezoekers Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimtes. (BusinessFunction) Toegangsbeveiliging Het verlenen van toegang aan fysieke bezoekstromen tot terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie. (BusinessProcess) Uitvoeren toegangscontrole Het uitgeven en registreren van sleutels voor toegang tot terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie (BusinessProcess) Beheren sleutels Het door middel van bewakingscamera's, toezicht houden op terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie. (BusinessProcess) Uitvoeren cameratoezicht Het uitgeven van passen voor toegang en ten behoeve van de toegangscontrole. (BusinessProcess) Verlenen toegangspassen Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het aanschaffen, huren en beschikbaar stellen van afvalbakken en het schoonmaken van containers die geleegd zijn. (BusinessProcess) Beheren afvalbakken Het scheiden van stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. (BusinessProcess) Uitvoeren afvalscheiding Het verwerken van reststromen van stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (BusinessProcess) Verwerken afvalstromen Deze svg is op 05-04-2024 13:14:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:14:14 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ArchiMate-view Bedrijfsfunctie Huisvesting en Facilitair beheer
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMA/id-f0731257-e6d4-4aab9-1208-5774634e45e
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Bedrijfsfunctie Huisvesting en Facilitair beheer
Publiceren  : Wiki
Object ID  : f0731257-e6d4-4aab9-1208-5774634e45e
Object ID_nl  : f0731257-e6d4-4aab9-1208-5774634e45e
Original ID  : id-f0731257e6d44aab912085774634e45e
Semanticsearch  : bedrijfsfunctie huisvesting en facilitair beheer
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)