Gebouwbeheer en -onderhoud

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Gebouwbeheer en -onderhoud
ArchiMate-element Gebouwbeheer en -onderhoud
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-8bc84714-2c85-42dab-1cbb-b09f085a389
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Gebouwbeheer en -onderhoud
Documentatie  : Het inrichten, beheren en onderhouden van gebouwen en terreinen.
Bron  : https://hora.surf.nl/index.php/Id-372c488a-29f1-df70-6bbf-67092fc237f6
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 8bc84714-2c85-42dab-1cbb-b09f085a389
Object ID_nl  : 8bc84714-2c85-42dab-1cbb-b09f085a389
Original ID  : id-8bc847142c8542dab1cbbb09f085a389
Semanticsearch  : gebouwbeheer en -onderhoud
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het inrichten, beheren en onderhouden van gebouwen en terreinen. (BusinessFunction) Gebouwbehee- r en- onderhoud Het beheren van de buitenkant van een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt (zoals gevelreiniging, gevelonderhoud en aanpassingen). (BusinessProcess) Uitvoeren buitenonderho- ud Het uithangen van de vlag conform de daarvoor geldende momenten en richtlijnen in het jaar. (BusinessProcess) Uitvoeren vlaggenprotoc- ol Het verkrijgen, registreren en onderhouden van kunstobjecten. (BusinessProcess) Beheren kunst Het aanschaffen, onderhouden en faciliteren van meubels/inventaris zoals bureaus, stoelen. (BusinessProcess) Beheren meubels/inven- taris Het uitvoeren van allerlei conciërgegerelateerde taken (zoals stopcontacten/lampen vervangen). (BusinessProcess) Uitvoeren eenvoudige reparatiewerkz- aamheden Het beheren van de binnenkant van een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt (zoals het verzorgen van kerstdecoratie). (BusinessProcess) Uitvoeren binnenonderho- ud Het aanleggen en verzorgen van het geheel van de aanplant in een gebeid dan wel het aanbrengen of voorzien van groen dat binnen het beheer van de organisatie valt. (BusinessProcess) Beheren groenvoorzieni- ng Het verzorgen van intern transport (van bijvoorbeeld de kantoorinventaris, inboedel, kunstwerken een huidige pand naar een nieuwe pand) (BusinessProcess) Verzorgen verhuizing Het onderhouden van het buitenterrein dat binnen het beheer van de organisatie valt. (zoals parkeerplaatsen, fietsenstallingen, onderhoud aan slagbomen, hekwerk, omheining) (BusinessProcess) Uitvoeren buitenterreino- nderhoud Het uitgeven en onderhouden van een kluis (veilig achter slot en grendel) die de gebruiker de mogelijkheid biedt om persoonlijke spullen in op te bergen op een centrale plaats. (BusinessProcess) Beheren lockers Het regelen van luchtventilatie, warmteregeling, temperatuur binnen een bouwwerk dat onder eigen beheer valt. (BusinessProcess) Beheren gebouwklimaat Het inregelen en beheren van een centrale waar alle signalen van rookmelders, handbrandmelders en andere beveiligingssensoren samenkomen en het voorzien van een gepaste reactie hierop, zoals het activeren van de ontruimingssirenes, sprinklerinstallatie en het op de hoogte brengen van een meldkamer (en brandweer). (BusinessProcess) Beheren brandmeldcent- rale Een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) gebouw Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) ruimte Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitair beheer CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 28-07-2022 12:59:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 28-07-2022 12:59:00 CEST