Uitgeven bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessProcesses > Uitgeven bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
ArchiMate-element Uitgeven bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMA/id-a9940cd0-fa6a-48e28-daba-dfb9ab7240d
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Uitgeven bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
Documentatie  : Het uitlenen uitgeven en registeren van beroepskleding en uitrusting die door werknemers wordt gebruikt om arbeidsrisico's te verminderen.
Object ID  : a9940cd0-fa6a-48e28-daba-dfb9ab7240d
Object ID_nl  : a9940cd0-fa6a-48e28-daba-dfb9ab7240d
Original ID  : id-a9940cd0fa6a48e28dabadfb9ab7240d
Semanticsearch  : uitgeven bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
ArchiMate-views  : 
Relaties  :