Uitvoeren Bedijfshulpverlening (BHV)

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessProcesses > Uitvoeren Bedijfshulpverlening (BHV)
ArchiMate-element Uitvoeren Bedijfshulpverlening (BHV)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMA/id-0dcaa2d6-f00d-46cca-6727-5d28d0a682a
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Uitvoeren Bedijfshulpverlening (BHV)
Documentatie  : Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.
Bron  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&hoofdstuk=3&artikel=15a&z=2022-05-20&g=2022-05-20
Object ID  : 0dcaa2d6-f00d-46cca-6727-5d28d0a682a
Object ID_nl  : 0dcaa2d6-f00d-46cca-6727-5d28d0a682a
Original ID  : id-0dcaa2d6f00d46cca67275d28d0a682a
Semanticsearch  : uitvoeren bedijfshulpverlening (bhv)
ArchiMate-views  : 
Relaties  :