Regulering

ArchiMate-element Regulering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-e5c68e75-db4d-4431-8dc8-0a2d11d46630
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Regulering
Documentatie  : De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van de waterschappen.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : e5c68e75-db4d-4431-8dc8-0a2d11d46630
Object ID_nl  : e5c68e75-db4d-4431-8dc8-0a2d11d46630
Original ID  : id-e5c68e75-db4d-4431-8dc8-0a2d11d46630
Semanticsearch  : regulering
ArchiMate-views  : 
Relaties  :