Regulering

ArchiMate-element Regulering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-e5c68e75-db4d-4431-8dc8-0a2d11d46630
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Regulering
Documentatie  : De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van de waterschappen.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : e5c68e75-db4d-4431-8dc8-0a2d11d46630
Object ID_nl  : e5c68e75-db4d-4431-8dc8-0a2d11d46630
Original ID  : id-e5c68e75-db4d-4431-8dc8-0a2d11d46630
Semanticsearch  : regulering
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van de waterschappen. (BusinessFunction) Regulering Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht Het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Vergunningver- lening Het opstellen en uitgeven van een waterschapsbesluit in de vorm een waterschapsverordening voor het beheersgebied van het waterschap teneinde waterschapswerken te beschermen tegen ongewenste invloeden uit de omgeving. (BusinessFunction) Uitgifte verordening Het toezicht en de toepassing van juridische middelen gericht op het naleven van de keur Waterwet en andere wet- en regelgeving alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten. (BusinessFunction) Handhaving De primaire bedrijfsfuncties van een waterschap zorgen er voor dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerd (Grouping) Primaire bedrijfsfuncties Het toetsen van, reageren op en beïnvloeden van de beleidvormende en ruimtelijke plannen van derden. (BusinessFunction) Toetsing en advisering CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 28-07-2022 12:49:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 28-07-2022 12:49:25 CEST