Archiefbeheer

ArchiMate-element Archiefbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-a19874ab-7620-40029-03ef-da267bbc583
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Archiefbeheer
Documentatie  : Het ervoor zorgdragen dat gegevens duurzaam toegankelijk blijven of conform de juiste bewaartermijn worden verwijderd, zodat het handelen van de organisatie publiek verantwoord kan worden. Dit geldt voor zowel gestructureerde gegevens als ongestructureerde gegevens. Rekening houden met de levenscyclus van gegevens en conform de archiefwet.
Object ID  : a19874ab-7620-40029-03ef-da267bbc583
Object ID_nl  : a19874ab-7620-40029-03ef-da267bbc583
Original ID  : id-a19874ab76204002903efda267bbc583
Semanticsearch  : archiefbeheer
ArchiMate-views  : 
Relaties  :