Archiefbeheer

ArchiMate-element Archiefbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMA/id-a19874ab-7620-40029-03ef-da267bbc583
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Archiefbeheer
Documentatie  : Het ervoor zorgdragen dat gegevens duurzaam toegankelijk blijven of conform de juiste bewaartermijn worden verwijderd, zodat het handelen van de organisatie publiek verantwoord kan worden. Dit geldt voor zowel gestructureerde gegevens als ongestructureerde gegevens. Rekening houden met de levenscyclus van gegevens en conform de archiefwet.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : a19874ab-7620-40029-03ef-da267bbc583
Object ID_nl  : a19874ab-7620-40029-03ef-da267bbc583
Original ID  : id-a19874ab76204002903efda267bbc583
Semanticsearch  : archiefbeheer
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat gegevens duurzaam toegankelijk blijven of conform de juiste bewaartermijn worden verwijderd, zodat het handelen van de organisatie publiek verantwoord kan worden. Dit geldt voor zowel gestructureerde gegevens als ongestructureerde gegevens. Rekening houden met de levenscyclus van gegevens en conform de archiefwet. (BusinessFunction) Archiefbeheer Er voor zorgen dat er niets overblijft van documenten. (BusinessProcess) vernietigen documenten Het opslaan of verzamelen van documenten in een archief of andere bewaarplaats. (BusinessProcess) archiveren documenten Het opslaan of verzamelen van data in een archief of andere bewaarplaats. (BusinessProcess) archiveren data Er voor zorgen dat er niets overblijft van data. (BusinessProcess) vernietigen data Beschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden. (BusinessObject) selectielijst Een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) archiefobject Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensman- agement BusinessFunction Documentbeh- eer Het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context (link naar kernregistratie, procesregistrat en basisregistratie), en het beheren van gegevens over gegevens met als doel een juiste context bij de gegevens te delen (zoals eigenaarschap, karaketeristieke, bron, doel etc.). (BusinessFunction) Brondatabehe- er Functionaliteit voor het volgens bepaalde regels opbergen van documenten in een archief. (ApplicationFunction) Archivering CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W CompositionRelationship FlowRelationship documenten FlowRelationship gegevenssets ServingRelationship ondersteunt Deze svg is op 18-09-2023 13:59:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 18-09-2023 13:59:21 CEST