Brondatabeheer

ArchiMate-element Brondatabeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMA/id-13f8a1e4-264c-48ab8-030a-49e2f3fb06c
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Brondatabeheer
Documentatie  : Het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context (link naar kernregistratie, procesregistrat en basisregistratie), en het beheren van gegevens over gegevens met als doel een juiste context bij de gegevens te delen (zoals eigenaarschap, karaketeristieke, bron, doel etc.).
Object ID  : 13f8a1e4-264c-48ab8-030a-49e2f3fb06c
Object ID_nl  : 13f8a1e4-264c-48ab8-030a-49e2f3fb06c
Original ID  : id-13f8a1e4264c48ab8030a49e2f3fb06c
Semanticsearch  : brondatabeheer
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context (link naar kernregistratie, procesregistrat en basisregistratie), en het beheren van gegevens over gegevens met als doel een juiste context bij de gegevens te delen (zoals eigenaarschap, karaketeristieke, bron, doel etc.). (BusinessFunction) Brondatabehe- er Het verkrijgen van gegevens. (BusinessProcess) inwinnen data Dit bedrijfsproces betreft het registreren en actueel houden van informatie over objecten in de fysieke leefomgeving, teneinde die informatie te gebruiken en beschikbaarstellen voor planvorming en activiteiten. (BusinessProcess) Beheren informatie over objecten Een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. (BusinessObject) gegevensverz- ameling Gegevens die de karakteristieken van gegevens beschrijven. (BusinessObject) metagegeven Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensman- agement Het komen tot een geaccepteerde kwaliteit van gegevens. (BusinessProcess) Valideren data Het aanpassen en wegschrijven van gegevens. (BusinessProcess) bewerken en opslaan data Het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat gegevens voldoen aan de kwaliteitseisen die de organisatie daaraan stelt. (BusinessFunction) Gegevenskwal- iteitsmanagem- ent Het ervoor zorgdragen dat gegevens duurzaam toegankelijk blijven of conform de juiste bewaartermijn worden verwijderd, zodat het handelen van de organisatie publiek verantwoord kan worden. Dit geldt voor zowel gestructureerde gegevens als ongestructureerde gegevens. Rekening houden met de levenscyclus van gegevens en conform de archiefwet. (BusinessFunction) Archiefbeheer Het innemen, transformeren, verplaatsen, repliceren, transformeren, virtualiseren, leveren en distribueren van gegevens om alle vormen van gegevens- en informatietoepassing mogelijk te maken. (BusinessFunction) Gegevensinte- gratie en- Distributie CompositionRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship FlowRelationship datakwaliteitspl- an FlowRelationship gegevenssets FlowRelationship gegevenssets FlowRelationship procesinrichting databeheer Deze svg is op 14-09-2022 12:10:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 14-09-2022 12:10:05 CEST