Businessmanager

tekening van een man die de businessmanager verpersonificeert

Ik maak gebruik van informatie die mij kennis verschaft over het verloop van de processen binnen mijn waterschap. Zo kan ik hier volautomatisch op sturen. Dit biedt mij de mogelijkheid om voordeel te behalen, te verbinden, te innoveren, duurzaam te werken en in te spelen op veranderingsbehoeften.

tekening van een man die de businessmanager verpersonificeert

Wat is mijn rol binnen mijn organisatie?

Als businessmanager ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van waterschapstaken en daarbij heb ik ondersteuning nodig van informatiediensten/producten. Ik draag bij aan verschillende bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties.

Hoe gebruik ik architectuurproducten binnen mijn werk?

 • Ik gebruik architectuurproducten als referentie om de impact op mijn eigen onderdeel binnen mijn waterschap te bepalen. Bijvoorbeeld bij een organisatieverandering of bij invoeren van een wettelijke bepaling.
 • Ik gebruik architectuurproducten vooral voor het inregelen en borgen van werkprocessen.

Wanneer is de inrichting van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. voor mij een succes?

 • De WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. is voor mij een succes als ik snel kan kijken bij en daardoor leren van vergelijkbare waterschappen met dezelfde doelen. Dit leerelement biedt mij de meerwaarde en leidt tot uniformering over de waterschappen heen. Ondanks de verschillen per waterschap ben ik op zoek naar de stuurparameters en de grote gemene delers per taak (kern KPI’s).
 • Als ik de impact van nieuwe wettelijke verplichtingen kan bepalen.
 • Als ik kan bepalen welke inspanning gepleegd moet worden om aan te sluiten op ketenprocessen op:
  • Organisatieniveau
  • Informatieniveau
tekening van een man die de businessmanager verpersonificeert

Als business manager…


 • wil ik weten welke processen aansluiten op landelijke voorzieningen en ketenpartners;
  • Producten
   • Bedrijfsfuncties
   • Overzicht ketensamenwerking
   • Applicatiefuncties
   • Referentiecomponenten
   • Landelijke voorzieningen
   • Best practice samenwerkingsthema's (Informatieveiligheid, gegevensmanagement datakwaliteit)


plaatje van de klantreis die een business manager doorloopt