bewerken en opslaan aanpassing Basisregistratie Grootschalige Topografie

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessProcesses > bewerken en opslaan aanpassing Basisregistratie Grootschalige Topografie
ArchiMate-element bewerken en opslaan aanpassing Basisregistratie Grootschalige Topografie
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMA/id-db36427c-72fa-405d8-67fc-cb0af7077e0
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : bewerken en opslaan aanpassing Basisregistratie Grootschalige Topografie
Documentatie  : Het aanpassen en wegschrijven van gegevens en in de lokale kopie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
Object ID  : db36427c-72fa-405d8-67fc-cb0af7077e0
Object ID_nl  : db36427c-72fa-405d8-67fc-cb0af7077e0
Original ID  : id-db36427c72fa405d867fccb0af7077e0
Semanticsearch  : bewerken en opslaan aanpassing basisregistratie grootschalige topografie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het aanpassen en wegschrijven van gegevens en in de lokale kopie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. (BusinessProcess) bewerken en opslaan aanpassing Basisregistrati- e Grootschalige Topografie Het aanpassen en wegschrijven van gegevens. (BusinessProcess) bewerken en opslaan data BusinessProcess verwerken opgeleverde werken in Basisregistrati- e Grootschalige Topografie Het aanbieden van gegevens aan de landelijke Basisregistratie Grootschalige Topografie. (BusinessProcess) distribueren aanpassing Basisregistrati- e Grootschalige Topografie Het komen tot een geaccepteerde kwaliteit van aardrijkskundige gegevens. (BusinessProcess) Valideren topografie BusinessProcess verwerken mutatie kernregistratie Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) Basisregistrati- e Grootschalige Topografie beheercompo- nent Het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context (link naar kernregistratie, procesregistrat en basisregistratie), en het beheren van gegevens over gegevens met als doel een juiste context bij de gegevens te delen (zoals eigenaarschap, karaketeristieke, bron, doel etc.). (BusinessFunction) Brondatabehe- er Het komen tot een geaccepteerde kwaliteit van gegevens. (BusinessProcess) Valideren data Een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. (BusinessObject) gegevensverz- ameling SpecializationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship FlowRelationship AccessRelationship - W Deze svg is op 18-09-2023 14:05:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 18-09-2023 14:05:46 CEST