bedrijfsproces: bijwerking Basisregistratie Grootschalige Topografie

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > bedrijfsproces: bijwerking Basisregistratie Grootschalige Topografie
bedrijfsproces: bijwerking Basisregistratie Grootschalige Topografie
De assets (kunstwerken, tijdelijke waterkeringen) die vanuit het proces bouw en inrichting is gerealiseerd. Het in gebruik nemen van de waterkering en de inhoudelijke en formele overdracht (inclusief bijbehorende informatie) hiervan naar diegenen die belast zijn met de in stand houding en beheer van de waterkering. De waterkering wordt vanuit de projecfase overgedragen naar de beheerorganisatie (zie ook vergunningverlening, calamiteitenzorg etc. (opleverdossier). (BusinessEvent) Asset opgeleverd BusinessEvent (Vergund) werk uitgevoerd BusinessProcess verwerken opgeleverde werken in Basisregistratie Grootschalige Topografie Het komen tot een geaccepteerde kwaliteit van aardrijkskundige gegevens. (BusinessProcess) Valideren topografie Het aanpassen en wegschrijven van gegevens en in de lokale kopie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. (BusinessProcess) bewerken en opslaan aanpassing Basisregistratie Grootschalige Topografie Het verkrijgen van aardrijkskundige gegevens. (BusinessProcess) inwinnen topografie Het aanbieden van gegevens aan de landelijke Basisregistratie Grootschalige Topografie. (BusinessProcess) distribueren aanpassing Basisregistratie Grootschalige Topografie BusinessEvent horizontaal mutatiebericht BGT verstuurd BusinessEvent verticaal mutatiebericht BGT verstuurd BusinessEvent terugmelding BGT BusinessEvent aanpassing BGT aangrenzend bronhouder TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 27-10-2022 13:52:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 27-10-2022 13:52:12 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   
   

   
ArchiMate-view bedrijfsproces: bijwerking Basisregistratie Grootschalige Topografie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMA/id-ebdfdb14-02c4-4f098-ede7-f36e8f95686
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : bedrijfsproces: bijwerking Basisregistratie Grootschalige Topografie
Publiceren  : Wiki
Object ID  : ebdfdb14-02c4-4f098-ede7-f36e8f95686
Object ID_nl  : ebdfdb14-02c4-4f098-ede7-f36e8f95686
Original ID  : id-ebdfdb1402c44f098ede7f36e8f95686
Semanticsearch  : bedrijfsproces: bijwerking basisregistratie grootschalige topografie
Elementen  : 
Relaties  :