Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent
ArchiMate-element Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-499a9fc1-5b2d-4937-9fbf-f1b3b5b8381f
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent
Documentatie  : Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 499a9fc1-5b2d-4937-9fbf-f1b3b5b8381f
Object ID_nl  : 499a9fc1-5b2d-4937-9fbf-f1b3b5b8381f
Original ID  : id-499a9fc1-5b2d-4937-9fbf-f1b3b5b8381f
Semanticsearch  : basisregistratie grootschalige topografie beheercomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :