gegevensverzameling

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessObjects > gegevensverzameling
ArchiMate-element gegevensverzameling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMA/id-8d989c1c-4f8a-4a829-aeed-ad0a4d188e7
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : gegevensverzameling
Documentatie  : Een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm.
Object ID  : 8d989c1c-4f8a-4a829-aeed-ad0a4d188e7
Object ID_nl  : 8d989c1c-4f8a-4a829-aeed-ad0a4d188e7
Original ID  : id-8d989c1c4f8a4a829aeedad0a4d188e7
Semanticsearch  : gegevensverzameling
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. (BusinessObject) gegevensverz- ameling Gegevens die de karakteristieken van gegevens beschrijven. (BusinessObject) metagegeven Een gegeven, ook wel data, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. (BusinessObject) gegeven Een groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met gegevensmanagement (Grouping) Gegevensman- agement Het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context (link naar kernregistratie, procesregistrat en basisregistratie), en het beheren van gegevens over gegevens met als doel een juiste context bij de gegevens te delen (zoals eigenaarschap, karaketeristieke, bron, doel etc.). (BusinessFunction) Brondatabehe- er Het aanbieden van gegevens aan de landelijke Basisregistratie Grootschalige Topografie. (BusinessProcess) distribueren aanpassing Basisregistrati- e Grootschalige Topografie Het aanpassen en wegschrijven van gegevens. (BusinessProcess) bewerken en opslaan data Het aanpassen en wegschrijven van gegevens en in de lokale kopie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. (BusinessProcess) bewerken en opslaan aanpassing Basisregistrati- e Grootschalige Topografie AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W Deze svg is op 20-09-2023 12:11:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-09-2023 12:11:19 CEST