Omgevingsdocument

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessObjects > Omgevingsdocument
ArchiMate-element Omgevingsdocument
ArchiMate_Object.png
Property "Bron" (as page type) with input value "Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet 2024, par. 4.3; 10-11-2016 Een OMGEVINGSDOCUMENT is de verzamelnaam voor ... waarin .... Gemeenten zijn bevoegd om omgevingsdocumenten zijnde omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunningen op te stellen. Omgevingsdocumenten van andere bevoegde gezagen zijn vooralsnog programmas, omgevingsverordeningen en projectbesluiten. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere besluiten en rechtsfiguren aangewezen worden als Omgevingsdocument." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-a874109e-366a-4b3db-dafe-6dc0231d1e2
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Omgevingsdocument
Documentatie  : In artikel 16.2 van de Omgevingswet aangemerkt instrument te weten: Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening, projectbesluit of bij Algemene Maatregel van Bestuur (Omgevingsbesluit) aangewezen ander besluit of ander rechtsfiguur.
Bron  : Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet 2024, par. 4.3; 10-11-2016 Een OMGEVINGSDOCUMENT is de verzamelnaam voor ... waarin .... Gemeenten zijn bevoegd om omgevingsdocumenten zijnde omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunningen op te stellen. Omgevingsdocumenten van andere bevoegde gezagen zijn vooralsnog programmas, omgevingsverordeningen en projectbesluiten. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere besluiten en rechtsfiguren aangewezen worden als Omgevingsdocument.
Object ID  : a874109e-366a-4b3db-dafe-6dc0231d1e2
Object ID_nl  : a874109e-366a-4b3db-dafe-6dc0231d1e2
Original ID  : id-a874109e366a4b3dbdafe6dc0231d1e2
Semanticsearch  : omgevingsdocument
ArchiMate-views  : 
Relaties  :