Publieke dienstverlening

ArchiMate-modellen > WILMA > Groupings > Publieke dienstverlening
ArchiMate-element Publieke dienstverlening
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMA/id-c9225c69-2c48-40c88-5c61-173231b53e6
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Publieke dienstverlening
Documentatie  : Een groepering van bedrijfobjecten die betrekking hebben op de publieke dienstverlening
Object ID  : c9225c69-2c48-40c88-5c61-173231b53e6
Object ID_nl  : c9225c69-2c48-40c88-5c61-173231b53e6
Original ID  : id-c9225c692c4840c885c61173231b53e6
Semanticsearch  : publieke dienstverlening
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een groepering van bedrijfobjecten die betrekking hebben op de publieke dienstverlening (Grouping) Publieke dienstverlening Een besluit van het waterschap waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn vastgesteld. (BusinessObject) Waterschapsv- erordening Een vraag aan het waterschap om een speficieke product of dienst te leveren. (BusinessObject) verzoek Advies van het waterschap inzake de watertoets dat verwerkt moet worden in de waterparagraaf. (BusinessObject) wateradvies Openbaar register waarin onderhoudsplichtigen zijn aangewezen, behoudens tegenbewijs, kracht van bewijs. (BusinessObject) Legger verzoek van een externe relatie aan het waterschap voor het leveren van gegevens. (BusinessObject) extern gegevensverz- oek Een aanvraag voor officiële (noodzakelijke) toestemming van ander bevoegd gezag om een bepaalde activiteit uit te voeren (BusinessObject) vergunningaa- nvraag BusinessObject subsidiebeleid Een publiekrechtelijk besluit, waarbij de houder van een vergunning of ontheffing iets wordt toegestaan dat zonder vergunning of ontheffing verboden is. (BusinessObject) vergunning Bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen (BusinessObject) peilbesluit In artikel 16.2 van de Omgevingswet aangemerkt instrument te weten: Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening, projectbesluit of bij Algemene Maatregel van Bestuur (Omgevingsbesluit) aangewezen ander besluit of ander rechtsfiguur. (BusinessObject) Omgevingsdo- cument Een binnenkomende mededeling (kennisgeving) over een gebeurtenis, geconstateerde waarneming of een geconstateerd feit. (BusinessObject) melding Toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving. (BusinessObject) omgevingsver- gunning Besluit bevattende regels die nodig zijn voor het uitvoeren, in werking hebben of in stand houden van een project betreffende activiteiten met een regionaal of landelijk belang. (BusinessObject) Projectbesluit Actie die gericht is op het doen naleven van normen en voorschriften die door de daartoe bevoegde instantie zijn gesteld. (BusinessObject) handhavingsm- aatregel Registratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft. (BusinessObject) beheerregister Een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving alsmede maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. (BusinessObject) Waterbeheerp- rogramma Uiting, het te kennen geven van ontevredenheid over iets. (BusinessObject) klacht CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-07-2024 10:51:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-07-2024 10:51:00 CEST

</noinclude>