Projectbesluit

ArchiMate-element Projectbesluit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-e6d619d4-d79a-4ab0a-8dd7-52a1cc1f31d
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Projectbesluit
Documentatie  : Besluit bevattende regels die nodig zijn voor het uitvoeren, in werking hebben of in stand houden van een project betreffende activiteiten met een regionaal of landelijk belang.
Bron  : Omgevingswet, art. 5.44, 5.52 e.a.
Object ID  : e6d619d4-d79a-4ab0a-8dd7-52a1cc1f31d
Object ID_nl  : e6d619d4-d79a-4ab0a-8dd7-52a1cc1f31d
Original ID  : id-e6d619d4d79a4ab0a8dd752a1cc1f31d
Semanticsearch  : projectbesluit
ArchiMate-views  : 
Relaties  :