Waterschapsverordening

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessObjects > Waterschapsverordening
ArchiMate-element Waterschapsverordening
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-cae6c473-ad93-42b5a-b8dc-af4160130f6
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Waterschapsverordening
Documentatie  : Een besluit van het waterschap waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn vastgesteld.
Bron  : Omgevingswet, art. 2.5 Letterlijke tekst: "Het algemeen bestuur van het waterschap stelt één waterschapsveror-dening vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen."
Object ID  : cae6c473-ad93-42b5a-b8dc-af4160130f6
Object ID_nl  : cae6c473-ad93-42b5a-b8dc-af4160130f6
Original ID  : id-cae6c473ad9342b5ab8dcaf4160130f6
Semanticsearch  : waterschapsverordening
ArchiMate-views  : 
Relaties  :