Onderhoud waterkering

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Onderhoud waterkering
ArchiMate-element Onderhoud waterkering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-e453fb3e-231a-49de-8b30-c3899281d9fc
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Onderhoud waterkering
Documentatie  : het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterkeringen op peil houden of brengen
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : e453fb3e-231a-49de-8b30-c3899281d9fc
Object ID_nl  : e453fb3e-231a-49de-8b30-c3899281d9fc
Original ID  : id-e453fb3e-231a-49de-8b30-c3899281d9fc
Semanticsearch  : onderhoud waterkering
ArchiMate-views  : 
Relaties  :