Waterkeringenbeheer

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Waterkeringenbeheer
ArchiMate-element Waterkeringenbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-a390bb10-6957-4e89-9d1b-caab929442ae
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Waterkeringenbeheer
Documentatie  : Het beschermen van Nederland tegen overstromingen.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Beveiligingsnorm  : CSIR 3.4
Object ID  : a390bb10-6957-4e89-9d1b-caab929442ae
Object ID_nl  : a390bb10-6957-4e89-9d1b-caab929442ae
Original ID  : id-a390bb10-6957-4e89-9d1b-caab929442ae
Semanticsearch  : waterkeringenbeheer
ArchiMate-views  : 
Relaties  :