inspectie

ArchiMate-element inspectie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMA/id-4482842c-de39-4e0b8-ad56-b655fb1ae80
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : inspectie
Documentatie  : Een onderzoek (inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie) met het doel om de momentane toestand van de infrastructuur vast te stellen.
Object ID  : 4482842c-de39-4e0b8-ad56-b655fb1ae80
Object ID_nl  : 4482842c-de39-4e0b8-ad56-b655fb1ae80
Original ID  : id-4482842cde394e0b8ad56b655fb1ae80
Semanticsearch  : inspectie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een onderzoek (inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie) met het doel om de momentane toestand van de infrastructuur vast te stellen. (BusinessObject) inspectie Het zuiveren van ontvangen water. (BusinessFunction) Waterketenbe- heer Het bewaken van en rapporteren over het functioneren van de waterketen. (BusinessFunction) Monitoring waterketen Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het wegennet op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Onderhoud wegennet Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterketen (de technische installaties) in stand houden. (BusinessFunction) Onderhoud waterketen Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het vaarwegennet op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Onderhoud vaarwegennet het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van het watersysteem op peil houden of brengen (BusinessFunction) Onderhoud watersysteem het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterkeringen op peil houden of brengen (BusinessFunction) Onderhoud waterkering groepering van bedrijfsobjecten die betrekking hebben op het onderhouden, bedienen, monitoren van de assets (Grouping) Beheer AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 08-07-2024 10:53:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-07-2024 10:53:25 CEST