Besturende bedrijfsfuncties

ArchiMate-modellen > WILMA > Groupings > Besturende bedrijfsfuncties
ArchiMate-element Besturende bedrijfsfuncties
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-b1309979-d5aa-4150-91e8-78df24901cae
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Besturende bedrijfsfuncties
Documentatie  : De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden.
Object ID  : b1309979-d5aa-4150-91e8-78df24901cae
Object ID_nl  : b1309979-d5aa-4150-91e8-78df24901cae
Original ID  : b1309979-d5aa-4150-91e8-78df24901cae
Semanticsearch  : besturende bedrijfsfuncties
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

</noinclude>