Besturende bedrijfsfuncties

ArchiMate-modellen > WILMA > Groupings > Besturende bedrijfsfuncties
ArchiMate-element Besturende bedrijfsfuncties
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-b1309979-d5aa-4150-91e8-78df24901cae
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Besturende bedrijfsfuncties
Documentatie  : De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden.
Object ID  : b1309979-d5aa-4150-91e8-78df24901cae
Object ID_nl  : b1309979-d5aa-4150-91e8-78df24901cae
Original ID  : b1309979-d5aa-4150-91e8-78df24901cae
Semanticsearch  : besturende bedrijfsfuncties
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (Grouping) Besturende bedrijfsfuncties Samenwerking in ketens tussen bestuursorganen. (BusinessFunction) Interbestuurlijk- e samenwerking De bedrijfsfunctie Management is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden, bijsturen en gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van de waterschappen gerealiseerd worden. (BusinessFunction) Management Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en governance Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Controle en verantwoording Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermana- gement Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermana- gement AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 28-07-2022 12:48:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 28-07-2022 12:48:00 CEST

</noinclude>